Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Afschaffing beroepsbekwaamheid

Afschaffing beroepsbekwaamheid

 • On 06/09/2017

Binnenkort kan iedereen eenvoudiger kapper, bakker of slager worden. Deze zomer besloot de Vlaamse Regering om de huidige verplichting om uw technische bekwaamheid in uw vak te bewijzen, af te schaffen. Of toch voor een groot aantal beroepen. Geldt de afschaffing voor uw gereglementeerd beroep? Volgen er nog afschaffingen van de bewijsverplichting voor andere gereglementeerde beroepen? 

Vestigingswet. In België moet u als ondernemer om bepaalde beroepen uit te oefenen, bovenop de basiskennis van het bedrijfsbeheer, een minimum aan vaardigheden bewijzen vooraleer u mag starten. Deze voorwaarden zijn neergeschreven in de “vestigingswet”. Dit bewijs van beroepsbekwaamheid geldt tot het einde van 2017. De regels hebben als doel de toegang tot het beroep te beperken om de kwaliteit van de diensten te waarborgen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken, als voor vennootschappen en voor zelfstandigen in zowel hoofd- als bijberoep.

Beroepsbekwaamheid bewijzen. De beroepsbekwaamheid kan worden bewezen door:

 • een diploma of een andere akte;
 • voldoende praktijkervaring;
 • een getuigschrift behaald bij de Centrale Examencommissie.

Welke beroepen? In 2017 moet de technische bekwaamheid worden bewezen voor de volgende vier beroepsgroepen:

 • de bouwberoepen en de elektrotechniek;
 • de beroepen met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen;
 • de lichaamsverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer;
 • de voedingssector. 

Per categorie binnen de beroepsgroep worden de technische vereisten voor de gereglementeerde activiteiten opgegeven.

Afschaffing. Vorige maand werd het besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de regels inzake de beroepsbekwaamheid van enkele beroepen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (9 augustus 2017). Het gaat meer bepaald over de afschaffing van de regels voor de volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar;
 • droogkuiser-verver;
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer;
 • brood- en banketbakker;
 • kapper;
 • schoonheidsspecialist;
 • masseur;
 • voetverzorg(st)er;
 • opticien;
 • dentaaltechnicus;
 • begrafenisondernemer;
 • beenhouwer-spekslager;
 • activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen.

Motief. Om in elke lidstaat van de Europese Unie een gelijke toegang tot elk beroep te kunnen garanderen, is er besloten om de formele bewijsregels voor de meeste gereglementeerde beroepen af te schaffen.

Toch nog kwaliteitsgarantie. De afschaffing van het formele bewijs van de bekwaamheid van de vakman betekent uiteraard niet dat de kwaliteit van de diensten niet meer moet worden gegarandeerd. Deze waarborg wordt opgevangen in andere wetten die de kwaliteit, het milieu, de volksgezondheid en de voedselveiligheid beschermen. Bovendien zijn de sectorfederaties aangesproken om kwaliteitslabels, opleidingen en programma’s uit te werken om ook de kwaliteit op lange termijn te garanderen.

Inwerkingtreding. De afschaffing van de bewijsverplichting gaat in vanaf begin 2018.

Momenteel nog niet vrijgesteld. De regering heeft de intentie om in de toekomst alle beroepen te evalueren. Momenteel zijn de beroepen die de volgende activiteiten uitvoeren dus nog niet vrijgesteld van de technische bewijsverplichting:

 • installateur-frigorist;
 • ruwbouwactiviteiten;
 • stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
 • elektrotechniek;
 • eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers);
 • tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders);
 • algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker;
 • dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten;
 • algemeen aannemer;
 • installatie CV, klimaatregeling, gas en sanitair.

Bewijs basiskennis bedrijfsbeheer. Uiteraard moet elke ondernemer wel nog steeds het algemene bewijs kunnen leveren dat hij of zij over voldoende kennis beschikt om een bedrijf op te kunnen starten.

Ondernemers die een bachelor- of masterdiploma hebben, kunnen op basis van hun diploma de kennis van bedrijfsbeheer aantonen, ongeacht de studierichting. Indien u beschikt over een ander diploma kan u de geschiktheid ervan nagaan bij een ondernemingsloket.

Indien u als ondernemingshoofd niet over het nodige bewijs beschikt, is het ook mogelijk dat u het bewijs levert aan de hand van de kennis van een aangestelde in uw onderneming.

Hulp nodig? Wij kunnen u bijstaan in het contact met een ondernemingsloket, het nagaan van de bekwaamheidsvereisten voor uw beroep, etc. U kan ons steeds telefonisch of per e-mail contacteren.


Bronnen:
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot opheffing van koninklijke besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen.

Koninklijk besluit van 29 januari 2009 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.