Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wat als uw leverancier failliet gaat?

Wat als uw leverancier failliet gaat?

  • On 06/09/2017

Uw leverancier gaat failliet, wat nu? Wordt u hier automatisch van op de hoogte gebracht? Hoe verwerkt u het verlies in uw boekhouding? Kan u het reeds betaalde btw-bedrag toch nog recupereren?

Opzoeken faillissementen. Heeft u een grondig vermoeden dat er iets niet pluis is bij uw leverancier? Reageert uw leverancier reeds enige tijd niet meer op e-mails en telefoontjes? Om na te gaan of uw leverancier moeilijkheden ondervindt, kan u opzoeken of deze leverancier al dan niet in een staat van faillissement verkeert. Dit kan online via de website van het Belgisch Staatsblad of de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Public Search).

Indien uw leverancier duidelijk bijhield welke openstaande bestellingen verschuldigd waren aan welke klanten, bestaat de mogelijkheid dat de curator in het faillissement u op de hoogte brengt van het faillissement. Bij een minder overzichtelijke administratie treedt er al snel vertraging op.

Wat gebeurt er met uw bestelling? Enkel indien de curator uw te leveren goederen vindt en het duidelijk is dat deze voor u bestemd zijn, bestaat de mogelijkheid dat u deze zal ontvangen. Helaas is de kans dat deze situatie zich voordoet relatief klein.

De curator zijn of haar taak bestaat er in om zoveel als mogelijk van het actief van de gefailleerde onderneming te realiseren om zo de schuldeisers tegemoet te kunnen komen. Indien met een minimale actie opdrachten kunnen worden beëindigd en geïnd, dan zal de curator deze actie uitvoeren. Echter, indien de zaak voortzetten veel middelen vereist (loon, materiaal, etc.), dan zal de curator de economische beslissing moeten nemen om de zaak stop te zetten. Zijn of haar taak bestaat er namelijk in om in de eerste plaats de belangen van de gefailleerde te behartigen en niet deze van de klanten van de gefailleerde. In de praktijk is het zo dat enkel indien een potentiële overnemer zich heeft aangemeld de curator de gefailleerde onderneming tijdelijk actief zal verderzetten.

Voorschot betaald? Wanneer het voor u duidelijk wordt dat u uw bestelling niet meer zal ontvangen, vraagt u zich terecht af of u uw betaald voorschot kan terugvorderen. Uw vordering moet uiterlijk het jaar na de datum van het vonnis worden ingediend. Sinds 1 april 2017 dient u na het betalen van een retributie uw vordering elektronisch in te geven op de website: www.regsol.be. Dit kroont u echter niet tot bevoorrechte schuldeiser. De kans dat u uw middelen terug ontvangt, is klein.

Tip! Het is bijgevolg aan te raden nooit te hoge voorschotten te betalen.

Contractuele schadevergoeding? Het is mogelijk om bij het plaatsen van uw order contractueel met uw leverancier een schadevergoeding overeen te komen bij een vertraagde of uitblijvende levering. Echter, ook indien u recht heeft op een schadevergoeding, zal u hiervoor een schuldvordering moeten instellen.

Verwerking in de boekhouding en recuperatie btw-bedrag. Ondanks het instellen van een schuldvordering niet steeds garant staat voor het ontvangen van de gelden. Toch is het nuttig om de vordering in te stellen. De vordering maakt het mogelijk uw verlies in te brengen als bedrijfsverlies in uw boekhouding en het reeds betaalde btw-bedrag te recupereren.

REFIBO bvba. Tips of hulp nodig bij het opzoeken en opvolgen van een faillissement? Wenst u een faillissement te vermijden? Wilt u consequent rappels opmaken? REFIBO helpt u graag. U kan met ons contact opnemen op het nummer +32 (0)9 223 31 54 of via info@refibo.be.


Documentatie
Lees ook: Wat als uw klant failliet gaat?