Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aftrekbare studiekosten

Aftrekbare studiekosten

Aftrekbare studiekosten

  • On 19/06/2019

Slimmer worden op kosten van uw vennootschap, wie wil dat nu niet? Een opleiding kan onder bepaalde voorwaarden een aftrekbare beroepskost uitmaken, waardoor de vennootschap eigenlijk een deel van uw opleiding gaat betalen.

Kennis ontwikkelen. We leven in een maatschappij die enorm snel evolueert en waarin levenslang leren centraal staat. Ook u bent ongetwijfeld geïnteresseerd in de nieuwste evoluties en wenst uw bestaande kennis uit te breiden. Studiekosten. Studiekosten zijn kosten die verbonden zijn aan het volgen van een opleiding. De basisstudiekosten zijn het inschrijvings- en examengeld, kosten van handboeken of syllabi. Maar daarnaast zijn ook kosten voor studiemateriaal mogelijks een aftrekbare studiekost. Denk hierbij aan schrijfgerief, mappen, notitieboeken…

Fiscaal aftrekbaar. Studiekosten kunnen als beroepskosten worden afgetrokken als de kosten worden gemaakt op het ogenblik van de uitgeoefende beroepswerkzaamheid en er noodzakelijkerwijze verband mee houden (Cass. 3 april 2014).

Voorwaarden. Opdat studiekosten fiscaal aftrekbaar zouden zijn, moet voldaan zijn aan enkele voorwaarden, met name:

1)      De studiekosten moeten een noodzakelijk verband houden met de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige

Voorbeeld 1. Een architect kan de studiekosten van een opleiding voor de nieuwe bouwwetgeving aftrekken als beroepskost aangezien die kosten verband houden met de beroep en activiteit. 

Voorbeeld 2. Een tandarts kan de studiekosten van een opleiding rechten niet aftrekken als beroepskost aangezien deze kosten geen verband houden met de beroepswerkzaamheden.

2)      De studiekosten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden

Voorbeeld: opleidingen gevolgd met het oog op het verkrijgen van toegang tot een andere, betere job zijn geen aftrekbare studiekosten.

3)      De studiekosten zijn tijdens het belastbaar tijdperk gedaan

4)      Het bedrag en de echtheid ervan moeten worden bewezen.

Relevante rechtspraak

In twee uitspraken van 2016 en 2018 heeft het hof van beroep te Brussel geoordeeld dat de kosten van een MBA-opleiding niet fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten, aangezien deze geen verband houden met een bestaande beroepsactiviteit maar wel toegang verlenen tot een nieuwe beroepsactiviteit. Vroeger werd al te gemakkelijk aangenomen dat dergelijke kosten wel aftrekbaar waren als beroepskost. Dit zal gezien de recente rechtspraak niet meer zo evident zijn.  

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden worden de kosten van een MBA-opleiding in een ruling toch aangemerkt als een aftrekbare studiekost door de Dienst Voorafgaande Beslissingen. De beslissing is echter volledig afhankelijk van de concrete omstandigheden van de aanvraag.

Voorbeeld (ruling 2018.0556). In deze ruling werd beslist dat de kosten van de MBA-opleiding geheel of gedeeltelijk als aftrekbare kost kunnen worden gezien als voldaan is aan de overige voorwaarden van art. 49 WIB 1992. Hierbij was er sprake van een opleiding die de doorgroeimogelijkheden binnen de vennootschap gingen vergroten en daardoor was een gedeelte van de kosten 100% aftrekbaar (o.a. inschrijvingsgeld, geld toelatingsexamen…) en andere kosten slechts gedeeltelijk aftrekbaar (o.a. reiskosten voor buitenlandse seminaries).

Meer info. REFIBO bvba helpt u graag verder bij bijkomende vragen.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer + 32 9 223 31 54 of per e-mail op het volgende e-mailadres: studiedienst@refibo.be