Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voordeel van alle aard woningen

Voordeel van alle aard woningen

Voordeel van alle aard woningen

  • On 19/06/2019

Woont u als bedrijfsleider of werknemer in de woning van een vennootschap? U kan als bedrijfsleider geheel kosteloos in een woning van de vennootschap wonen, maar u dient er zich wel bewust van te zijn dat er op dat ogenblik een belastbaar voordeel van alle aard ontstaat in uw hoofde. Hoe dit voordeel van alle aard wordt berekend, kan u in dit nieuwsje vinden.    

Goedkoper wonen dankzij een vennootschap. Een vennootschap kan beslissen om een woning aan te kopen en deze kosteloos ter beschikking te stellen aan haar bedrijfsleider of werknemer. De vennootschap blijft in dat geval eigenaar van de woning, maar de bedrijfsleider of werknemer heeft het volwaardige genot van de woning.  

Natuurlijk is er aan deze kosteloze woonst een addertje verbonden. In hoofde van de bedrijfsleider of werknemer zal een voordeel van alle aard ontstaan dat wordt belast in de personenbelasting, maar wat is de omvang van het verworven voordeel?

Berekening VAA vroeger. Bij de berekening van het voordeel van alle aard werd een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij het kadastraal inkomen (KI) kleiner was dan 745 en de situatie waarbij het KI groter was dan 745.  De berekening van het voordeel van alle aard gebeurde als volgt:

 KI < 745VAA = Geïndexeerd KI x 100/60 x 1.25
KI > 745VAA = Geïndexeerd KI x 100/60 x 3.80

Het onderscheid tussen de berekening waarbij het KI hoger dan wel lager is dan 745 werd ongrondwettelijk bevonden wegens strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Hierdoor moest de wetgever op zoek naar een nieuwe berekeningswijze van het voordeel van alle aard.  

Overgangsperiode. In afwachting van een definitieve wettelijke reglementering gold een tijdelijke oplossing. Deze overgangsregeling was extreem gunstig voor de bedrijfsleider of de werknemer, aangezien er geen vermenigvuldigingsfactor meer werd gebruikt.

VAA = geïndexeerd KI x 100/60


Spring niet al te voorbarig een gat in de lucht en pas deze regeling niet zomaar toe. Deze regeling was namelijk enkel toepasselijk in de inkomstenjaren 2017 en 2018.

Berekening VAA nu. De definitieve wettelijke regeling werd uiteindelijk opgenomen in het KB van 7 december 2018. Deze nieuwe berekening is toepasselijk op voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2019. De berekening van het voordeel van alle aard verloopt nu als volgt:

VAA = geïndexeerd KI x 100/60 x 2


Gedeelte KI. 
Het is essentieel om hier op te merken dat er slechts een belastbaar voordeel van alle aard ontstaat in uw hoofde in de mate waarin u de woning effectief bewoont.

Voorbeeld. U mag als bedrijfsleider kosteloos wonen in een woning van de vennootschap met een KI van 3 000. De helft van de woning wordt gebruikt door de vennootschap zelf om klanten te ontvangen. De andere helft gebruikt u als  bedrijfsleider privé. In dat geval bedraagt het VAA in uw hoofde 5 000 (= KI x 50% x 100/60 x2).

Bezwaar. Indien het voordeel van alle aard is berekend op basis van de ongrondwettelijk bevonden regels, kan hiertegen een bezwaar worden ingesteld. Dit bezwaar kan worden ingesteld op voorwaarde dat de bezwaartermijn van 6 maanden nog niet is verstreken. Een tijdig ingesteld bezwaar zal normaliter steeds worden ingewilligd.

Verzoek tot ontheffing van ambtswege. De vraag die hier echter rijst is wat er moet worden gedaan met aanslagen die uitgaan van de ongrondwettelijke berekening, maar waarvan de bezwaartermijn reeds is verstreken.  

Indien de bezwaartermijn is verstreken, bestaat nog de mogelijkheid tot het instellen van een verzoek tot ontheffing van ambtswege. Dergelijk verzoek moet worden ingediend binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanslag is gevestigd. Opdat dergelijk verzoek tot ontheffing van ambtswege wordt aanvaard moet er sprake zijn van nieuwe feiten.

De administratie is er echter niet van overtuigd dat een verzoek gesteund op nieuwe rechtspraak aanleiding kan geven tot een verzoek tot ontheffing van ambtswege. Toch neemt de rechtspraak aan dat dergelijk verzoek kan worden ingesteld en dat er wel degelijk sprake is van nieuwe feiten.  

Meer info. Refibo bvba helpt u graag bij verder vragen omtrent het voordeel van alle aard in geval van gratis terbeschikkingstelling van de woning.

Contacteer ons gerust op het telefoonnummer +32 9 223 31 54 of per e-mail op het volgende e-mailadres: studiedienst@refibo.be.