Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Als ondernemer uw goed hart laten zien in tijden van CORONA?

Als ondernemer uw goed hart laten zien in tijden van CORONA?

  • On 18/06/2020

Tijdens de CORONA-crisis zijn heel wat ondernemingen overgegaan tot het schenken van diverse goederen aan ziekenhuizen en zelfs scholen. Denk hierbij voornamelijk aan medisch materiaal zoals mondmaskers en tevens laptops, tablets. Kunnen deze kosten worden aanschouwd als beroepskosten? En wat met de btw?

Situatie. Het is ondertussen algemeen geweten dat we een groot tekort hadden aan medisch materiaal bij de aanvang van de CORONA-crisis. Om ondernemers en particulieren te stimuleren dergelijk materiaal te schenken aan ziekenhuizen had de regering dan ook enkele steunmaatregelen inzake schenkingen in natura uitgewerkt. Deze steunmaatregel(en) werden uiteindelijk in de vorm van een wetsontwerp voorgelegd aan de Kamer en goedgekeurd op 20 mei 2020.

Welke maatregelen? Er werd voorzien in twee soorten maatregelen op btw vlak en op fiscaal vlak.   

Btw. De schenker dient geen btw te betalen op de gratis verstrekte hulpgoederen, ondanks dat hij zelf btw heeft afgetrokken op deze goederen.

Bij de aankoop van goederen, die naderhand worden weg geschonken, heeft koper btw betaalt en gerecupereerd. Bij effectieve schenking dient er dan ook normaal btw te worden betaald. [1]Echter, gezien de regering/wetgever het vermoeden had dat dit een belemmering zou vormen voor schenkingen tijdens deze crisis, hebben ze dit laatste laten vallen. De schenker kan de goederen bijgevolg vrij van btw schenken.

Fiscaal voordeel. Voor ondernemingen is de schenking fiscaal aftrekbaar[2].

Welke schenkingen?

  • Schenkingen van medisch materiaal (m.n. apparatuur, software, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen) aan organisaties die er het meeste behoefte aan hebben. Oorspronkelijk was dit enkel voor giften aan zorginstellingen (bv. ziekenhuizen), maar nu is de lijst uitgebreid naar andere organisaties zoals bv. crèches. 
  • Schenkingen van computers. Schenkingen van computers aan scholen in België komen ook in aanmerking voor de gunstmaatregelen.

Tot wanneer? De gunstmaatregelen zijn van toepassingen op schenkingen gedaan tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Rekening houdende met de start van het nieuwe schooljaar in september, zal de maatregel inzake computers waarschijnlijk worden uitgebreid tot schenkingen tot 1 september 2020.

Boekhoudkundig? Uiteraard zal er bij een schenking van goederen ook boekhoudkundig een impact zijn. Er zal namelijk een wijziging in de voorraad moeten worden doorgevoerd, wat zichtbaar zal zijn op uw balans. De schenking wordt als kost in aanmerking genomen, daar waar de voorraad van de onderneming zal dalen of zelfs gereduceerd wordt tot niets.

Bewijslast. Uiteraard zal u het bewijs moeten leveren van de gedane gift. Dit kan het best door een onderhands document op te maken met hierin de gegevens van de schenker, de gegevens van de ontvanger, de gedane gift en de datum. U kan eventueel ook de waarde van de gift opnemen op dit attest. Zorg er tenslotte voor dat dit getekend of gestempeld is door de ontvanger van de goederen.

Particulieren. Ook particulieren kunnen, weliswaar onder striktere voorwaarden, genieten van fiscale voordelen bij giften in natura. Bij particulieren geldt een belastingvermindering naar analogie van deze van schenkingen aan goede doelen[3].

Opgelet. Er zijn een aantal strengere voorwaarden in vergelijking met ondernemingen, namelijk:

  • Het belastingvoordeel geldt enkel bij schenkingen gedaan aan universitaire ziekenhuizen, OCMW’s en hun ziekenhuizen, het Rode Kruis en instellingen voor gehandicapten- of bejaardenzorg.
  • Schenkingen moeten gebeuren voor 30 juni 2020.
  • Schenkingen van (gebruikte) computers worden aanvaard, maar de geschonken computers moeten nuttig zijn voor afstandsonderwijs. Bij reeds gebruikte computer, wordt van de factuurwaarde van de computer 25% per jaar na aankoop afgetrokken, waardoor het belastingvoordeel daalt.
  • Zorg zeker voor voldoende bewijs van de schenking.

Meer info. REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen inzake schenkingen in tijden van CORONA. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of via e-mail op het e-mailadres: studiedienst@refibo.be.


[1] Het principe van onttrekking.

[2] En dit ongeacht of er een verband is met de beroepsactiviteit of niet. Bv. Een bakker die mondmaskers aankoopt en weg schenkt, kan de aankoop ook fiscaal aftrekken.

[3] Dit veronderstelt dat er een belastingvermindering is gelijk aan 45% van de waarde van de geschonken goederen en dit zonder dat de organisatie erkend is als ‘goed doel’.