Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Bordje ‘privé’ is geen beletsel voor de fiscus

Bordje ‘privé’ is geen beletsel voor de fiscus

  • On 18/06/2020

Bijna elke ondernemer vreest een bezoek van de fiscus. Dit los van het feit of u volgens de regels van de wet werkt of niet. Gelukkig kan de fiscus uw private vertrekken niet zomaar bezoeken. Dit laatste staat op wankele schroeven door een recent arrest van het Hof van Cassatie.

Situatie. Een onderneming heeft haar maatschappelijke zetel binnen de privé woning van één of meerdere aandeelhouders/bestuurders. Er kan in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen private ruimtes, beroepsmatige ruimtes en ruimtes voor gemengd gebruik. Vaak worden louter private ruimtes aangeduid met een bordje privé’ of ‘privaat’. Maar is dit nu echt een beletsel voor de fiscus om deze ruimtes niet te betreden bij een fiscale of btw controle?

Machtiging vereist. Om een huiszoeking uit te voeren in een private woning heeft de fiscus nood aan machtiging van de politierechter. Deze machtiging kan pas worden verleend nadat de aanvraag voldoende gemotiveerd werd.

Uitspraak HvC. Het Hof van Cassatie heeft recent bevestigd dat het niet de bedoeling is om in de motivering (vereist voor de huiszoeking) zo ver te gaan en aan te tonen dat er in de privé vertrekken beroepsmatige activiteiten worden gevoerd. Het is op zich een voldoende motivering dat de maatschappelijke zetel in de privé woning is gevestigd. De fiscus dient bijgevolg geen rekening te houden met de bordjes ‘privé’ of ‘privaat’ tijdens het uitvoeren van een huiszoeking.

Voorwaarden. De fiscus mag tijdens het uitvoeren van een huiszoeking niet alleen bedrijfslokalen bezoeken, maar mag zich tevens wenden tot de private gedeelten van de woning van de belastingplichtige. Doch zijn aan dergelijke huiszoeking een aantal voorwaarden verbonden, namelijk:

  • Tijdstip. Het bezoek door de fiscus mag enkel overdag plaatsvinden. Dit veronderstelt dat de fiscus de woning slechts tussen 5 uur ’s morgens en 21 u ’s avonds mag betreden. Buiten die tijdstippen is de belastingplichtige steeds gerechtigd om de toegang tot de woning te weigeren.
  • Machtiging. De uitspraak van het Hof van Cassatie doet geen afbreuk aan het feit dat er nog steeds een machtiging van de politierechter nodig is om de privé woning te betreden. Het Grondwettelijk Hof heeft hierbij reeds aangehaald dat het niet de bedoeling kan/mag zijn dat deze machtigingen standaard documenten worden. De politierechter zal nog steeds, rekening houdende met de concrete omstandigheden van de situatie, een gemotiveerde beslissing (machtiging) moeten voorleggen. Indien de fiscus deze machtiging niet kan voorleggen bent u als belastingplichtige in de mogelijkheid om toegang tot de private gedeelten van uw woning te weigeren.

Meer info. REFIBO BV beantwoordt graag als uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch via het nummer +32 9 223 31 54 of via mail op het e-mailadres studiedienst@refibo.be.