Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Andere afschrijvingsregels voor vennootschappen

Andere afschrijvingsregels voor vennootschappen

Andere afschrijvingsregels voor vennootschappen

  • On 31/10/2019

De spelregels inzake afschrijvingen verstrengen vanaf 1 januari 2020. Heeft dit impact op uw geplande investeringen? Is het aangewezen om nog investeringen door te voeren in 2019? Eén ding staat vast, de kleine vennootschappen worden het hardst getroffen gezien hun gunstmaatregelen worden afgeschaft. Anticiperen hierop, nu het nog kan, lijkt dus aangewezen.

Wat zijn afschrijvingen? Afschrijvingen zijn een boekhoudkundige ingreep om de kosten van een investering te spreiden over de levensduur ervan. Dit in de plaats van in het jaar van aanschaf de volledige kost van de investering op te nemen in de boekhouding.  

Gewijzigde afschrijvingsregels. Een hele reeks gewijzigde spelregels beperken de optimalisatiemogelijkheden die afschrijvingen kunnen bieden in vennootschappen. Kleine vennootschappen worden het hardst getroffen aangezien specifiek voor hen de gunstige afschrijvingsregels worden afgeschaft.

  1. Degressieve afschrijvingen

Naast de lineaire afschrijving, waar de afschrijving per periode gelijk is, kennen we ook de degressieve afschrijving. Dit soort afschrijvingen maakt het mogelijk om in de beginfase de investering aan een hoger percentage af te schrijven en dus sneller in kosten op te nemen. Degressief afschrijven is echter voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Enkel lineaire afschrijvingen zijn dan nog toegelaten. Dit betekent dat er elk jaar eenzelfde bedrag zal worden afgeschreven.

Is er echter in het verleden of in 2019 geopteerd voor een degressieve afschrijving, dan zal deze mogelijkheid voor die investeringen behouden blijven.

  1. Verplichte proratering in het jaar van aanschaf

Vandaag kunnen kleine vennootschappen hun activa nog voor een volledig boekjaar afschrijven, ook al hebben ze het maar een aantal dagen of maanden in gebruik alvorens het boekjaar afsluit. Vanaf 1 januari 2020 is dit niet meer mogelijk en dient de afschrijving pro rata te gebeuren. Dit betekent dat het bedrag dat kan worden afgeschreven, bepaald wordt in functie van het aantal dagen dat verlopen is sinds de aanschaffing van het actiefbestanddeel en het einde van het boekjaar.

Voorbeeld: op 31/10/2019 wordt een machine aangekocht voor 100.000 euro. Deze wordt afgeschreven over 10 jaar. Een kmo zal in 2019 10.000 euro mogen afschrijven. Wordt deze machine echter aangekocht op 31/10/2020, dan zal slechts 1.693,99 euro mogen worden afgeschreven indien het boekjaar eindigt op 31/12/2020 (10.000 * 62 dagen tot einde boekjaar / 366 dagen in het jaar).

  1. Afschrijvingen van bijkomende kosten

Bij een investering komen vaak bijkomende kosten kijken, zoals de notariskosten, registratierechten, etc. Vandaag heeft de kleine vennootschap drie mogelijkheden.

–          Een eerste mogelijkheid is om de bijkomende kosten ineens af te trekken en dus volledig in kosten op te nemen.  

–          Daarnaast kan ze er ook voor opteren om de kosten af te schrijven volgens hetzelfde afschrijvingsritme van de investering.

–          Tot slot kan er voor gekozen worden om af te schrijven volgens een vrij bepaald afschrijvingsritme.

Deze laatste optie zal vanaf 1 januari 2020 niet langer mogelijk zijn. Er moet dus gekozen worden om ofwel de bijkomende kosten direct op te nemen in de kosten, dan wel af te schrijven volgens hetzelfde afschrijvingsritme als de investering.

Inwerkingtreding. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020. Het maakt hierbij niet uit of de onderneming met een gebroken boekjaar werkt of niet.

Conclusie: investeer in 2019! Door nog te investeren in 2019 kan de kleine vennootschap genieten van de voordelige afschrijvingsregels. Een andere reden om nog te investeren in 2019 is de hoge vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2020 zal de vennootschapsbelasting dalen tot 25%. Dit heeft tot gevolg dat er minder belastingen zullen kunnen worden uitgespaard door gebruik te maken van afschrijvingen.

Bovendien kan u nog tot en met 31/12/2019 genieten van de eenmalige verhoogde investeringsaftrek. Meer info kan u hier terugvinden

Meer info. Refibo bvba helpt u graag bij vragen omtrent de gewijzigde afschrijvingsregels.

U kan ons steeds contacteren op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of via volgend mailadres: studiedienst@refibo.be.