Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Maximaal de eenmalige verhoogde investeringsaftrek benutten

Maximaal de eenmalige verhoogde investeringsaftrek benutten

Maximaal de eenmalige verhoogde investeringsaftrek benutten

  • On 31/10/2019

Tot 31 december 2019 geldt voor bepaalde vaste activa van kleine vennootschappen een eenmalige investeringsaftrek van 20%. Deze periode komt stilaan ten einde. Lees hier hoe u nog maximaal van deze investeringsaftrek kan genieten.

Hoe werkt het tot op heden? Om van de eenmalige investeringsaftrek te genieten, dienen, behoudens enkele uitzonderingen, volgende voorwaarden vervuld te zijn opdat deze aftrek van toepassing is:

  • Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa;
  • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • tijdens het jaar of boekjaar;
  • en in België uitsluitend worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid;
  • De vennootschap is een kleine vennootschap in de zin van art. 1:24 WVV.

Belastbare grondslag. De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de vaste activa.

Voorbeeld. Stel dat u een fiscaal lichte vracht koopt om pakketten voor uw onderneming rond te brengen. De aankoopprijs bedraagt 35.000 euro. De investeringsaftrek zal berekend worden op dit bedrag aangezien dit de aanschaffingswaarde is. Er kan dus tot 7.000 euro investeringsaftrek genoten worden (35.000 * 20%).

Fiscaaltechnische constructie. De investeringsaftrek is een fiscaaltechnische constructie, dit betekent dat dit bedrag zal worden afgetrokken van het belastbaar resultaat. Er wordt dan ook geen  vennootschapsbelasting op dit bedrag betaald.

Voorbeeld. We nemen opnieuw het voorbeeld van de fiscale lichte vracht waarbij er een investeringsaftrek was van 7.000 euro. Het uiteindelijke voordeel dat u hiermee doet, is de uitsparing van de belastingen op dit bedrag, namelijk 2.070 euro (7.000 * 29,58%[1]).

Hoe uw maximaal voordeel behouden? Door nog in 2019 te investeren kan nog een laatste keer gebruik worden gemaakt van deze verhoogde investeringsaftrek. Voor investeringen vanaf 1 januari 2020 is de investeringsaftrek beperkt tot 8%.  Daarnaast zal de vennootschapsbelasting in 2020 dalen tot 25%. Aangezien er dan minder belastingen worden geheven, zal u ook minder belastingen uitsparen.

Opgepast: keuzestress. Indien gebruik wordt gemaakt van de investeringsaftrek, betekent dit dat er onherroepelijk verzaakt wordt aan de notionele interestaftrek. Deze keuze moet elk boekjaar gemaakt worden. Jaarlijks kan dus geopteerd worden voor het voordeligste regime.

Meer info. Refibo bvba helpt u graag bij vragen omtrent de investeringsaftrek. 

U kan ons steeds contacteren op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of via volgend mailadres: studiedienst@refibo.be.


[1]Indien belastbare grondslag > 100 000 euro