Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Arbeidsongeschikt als zelfstandige?

Arbeidsongeschikt als zelfstandige?

  • On 09/10/2007

Sinds 1 september 2007 genieten zelfstandigen opnieuw van een verhoogde uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De eerste maand, de zogenaamde carensmaand, van arbeidsongeschiktheid heeft de zelfstandige echter nog geen recht op uitkering.

De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding indien de zelfstandige zijn beroep om gezondheidsredenen (ziekte of ongeval) moet stopzetten. Wanneer we de dagvergoedingen vermenigvuldigen met 26 krijgen we de uitkeringen per maand.

De betaling gebeurt ten vroegste op de derde laatste werkdag van de maand waarop de uitkeringen betrekking hebben en ten laatste de vijfde dag van de maand die daarop volgt. Bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid worden de uitkeringen evenwel betaald ten laatste op het einde van de tweede maand, volgend op de maand waarin de arbeidsongeschiktheid werd aangegeven. De uitkeringen worden rechtstreeks uitbetaald aan de arbeidsongeschikte zelfstandige.

Arbeidsongeschiktheid (betaling na 1 maand, dagvergoeding, bedragen sinds 1 april 2013)

Gerechtigde met gezinslast

Alleenstaande gerechtigde

Samenwonende gerechtigde

€ 53,32

€ 40,30

€ 32,73

 

In geval van invaliditeit (dit volgt na 12 maanden arbeidsongeschiktheid) en indien de zelfstandige activiteit niet wordt stopgezet, gelden dezelfde bedragen als in bovenstaande tabel. Wanneer de zelfstandige zijn activiteiten echter wel stopzet, kan men van hogere uitkeringen genieten.

 Invaliditeit mét stopzetting zelfstandige activiteit (dagvergoeding, bedragen sinds 1 april 2013)

Gerechtigde met gezinslast

Alleenstaande gerechtigde

Samenwonende gerechtigde

€ 53,32

€ 42,67

€ 36,59

 

Bron: www.riziv.fgov.be