Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Bent u al eens gecontacteerd door een “tax shelter”?

Bent u al eens gecontacteerd door een “tax shelter”?

  • On 19/03/2023

Werd u opgebeld door een “Tax Shelter” met de vraag om te investeren tegen een fiscaal gunstig tarief? Is dit betrouwbaar? Wat houdt dit in? Wij vatten het voor u samen.

Een tax shelter is in het leven geroepen om bedrijven toe te laten om te investeren tegen een fiscaal gunstig tarief. De investeerder prefinancieert op deze manier een productie. Deze maatregel dient als stimulans om de Belgische audiovisuele producties van extra financiën te voorzien. Concreet kan een Belgische onderneming investeren in werken die bestemd zijn voor film, TV, theater- of concertzalen om van dit fiscaal voordeel te kunnen genieten.

Wie komt in aanmerking als investeerder? 

Zowel Belgische ondernemingen als VZW’s kunnen genieten van het fiscaal voordeel op voorwaarde dat de onderneming onderworpen is aan vennootschapsbelastingen. 

Ondernemingen die als hoofddoel het ontwikkelen en produceren van audiovisuele werken hebben, zijn uitgesloten. Ook de verbonden ondernemingen en televisieomroepen zijn uitgesloten en kunnen niet in aanmerking komen als investeerder binnen deze gunstmaatregel.

Wat zijn de voordelen?

De transactie bestaat erin dat de investeerder een kapitaal stort naar een productiehuis of producent van audiovisuele werken, zonder dat dit bedrag zal worden terugbetaald. In ruil voor de investering ontvangt de investeerder een belastingvrijstelling.

Als investerende onderneming kunt u een belastingvrijstelling bekomen ten belope van 421% van uw werkelijke investering. Daarnaast is het ook mogelijk dat u een interest ontvangt op de sommen die u ter beschikking stelt. (2)

Hoe werkt het?

Als potentiële investeerder dient u eerst een raamovereenkomst te sluiten. Er bestaan erkende tussenpersonen die u kunnen begeleiden bij het sluiten van een raamovereenkomst. (1) De raamovereenkomst dient binnen de maand na ondertekening aangemeld te worden bij de FOD financiën.

De sommen worden vervolgens binnen de drie maanden overgemaakt aan de producent van het audiovisuele werk. Als investeerder ontvangt u een voorlopige vrijstelling in de vennootschapsbelasting op uw belastbare winst.

BELANGRIJK

De vrijstelling die u geniet is slechts van toepassing op de periode waarin de raamovereenkomst getekend is tot het geïnvesteerde bedrag werkelijk gestort is.

De FOD financiën zal nagaan of alle voorwaarden werden nageleefd en maakt zijn conclusie kenbaar ten laatst op 31 december van het 4de jaar volgende op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend. Indien alle voorwaarden werden nageleefd ontvangt u een fiscaal attest. Zodra u beschikt over dergelijk fiscaal attest wordt de voorlopige vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling.

Risicoloze investering?

Als investeerder bent u pas na verloop van vier jaar zeker of de vrijstelling definitief is. In de praktijk wordt het belastingvoordeel vaak slechts gedeeltelijk of helemaal niet toegekend. Daardoor kunt u als onderneming geconfronteerd worden met nalatigheidsinteresten en belastingverhogingen. Het is belangrijk om voordien in de raamovereenkomst  te controleren of u weldegelijk beschermd bent tegen deze risico’s .

Voorbeelden van dergelijke beschermingsmechanismen zijn:

  • Een procedure waarbij nagegaan wordt of het project al vooruitgang heeft geboekt.
  • Enige vorm van controle op de financiële solvabiliteit van de producent. De centrale vraag daarbij is of de producent in staat zal zijn om de het geïnvesteerde bedrag terug te betalen aan de investeerder in het geval problemen zich voortdoen bij de productie van het audiovisuele werk.
  • Sommige tussenpersonen bieden aan de investeerder de garantie dat zij zullen instaan voor de schade die zou ontstaan indien het belastingvoordeel niet wordt toegekend.

(1)Lijst van de erkende productievennootschappen en tussenpersonenhttps://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen/tax-shelter-audiovisuele-productie#lijst

(2) Art. 194ter,WIB 1992.

Uw onderneming is uniek, heeft u vragen over de verschillende oplossingen om van een belastingvrijstelling te genieten? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen, contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!