Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Waarom uw sociale bijdragen voor 2023 er anders zullen uitzien

Waarom uw sociale bijdragen voor 2023 er anders zullen uitzien

  • On 14/03/2023

Heeft u uw afrekening voor het eerste kwartaal 2023 al ontvangen? Dan merkt u vast op dat de stijging dit jaar opvallend hoger ligt dan voorgaande jaren. De oorzaak valt niet ver te zoeken, want de inflatie heeft geen enkele sector gespaard gelaten. Of een vermindering aanvragen voor u de geschikte oplossing is ontdekt u hier

Berekeningsbasis sociale bijdragen

Aangezien uw werkelijke inkomen nog niet bekend is tijdens het lopende kalenderjaar, worden uw bijdragen berekend op een voorlopig geschat inkomen. Bij personen die nog geen drie jaar aan de slag zijn als zelfstandige, wordt aan de zelfstandige gevraagd om zelf een geschat inkomen op te geven als berekeningsbasis. Bij een zelfstandige die al ruim drie jaar aan de slag is wordt het inkomen van drie jaar geleden, dus 2020, als ijkpunt genomen. Vervolgens wordt dit inkomen geïndexeerd.

De definitieve afrekening volgt wanneer het definitieve inkomen van 2023 bekend is. Indien u te veel bijdragen betaalde wordt het surplus teruggestort. Omgekeerd dient u  bij te betalen wanneer uw betaalde bijdragen te laag bleken.

De indexatie

Waarom wordt het inkomen van drie jaar geleden geïndexeerd? Dit is om de stijging van de kosten van levensonderhoud in de afgelopen drie jaar te compenseren. Uitgedrukt in een percentage, zijn deze kosten de afgelopen drie jaar met 18,31% gestegen.

Deze stijging is van belang voor de voorlopige bijdragen, niet voor de definitieve bijdrage. De eindafrekening van de sociale bijdragen wordt nog steeds berekend op uw definitief inkomen. De assumptie dat uw loon de afgelopen jaren evenredig met de inflatie is gestegen, is niet voor elke zelfstandige de realiteit.

Verder is er ook een stijging op te merken bij bepaalde ‘forfaitaire’ bijdragen.

  • De minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep stijging met ongeveer 90 euro en bedraagt nu ongeveer 875,00 euro. (1)
  • Een zelfstandig in bijberoep betaald gemiddeld 10,00 euro sociale bijdragen extra ten opzichte van 2022 waardoor de bijdrage nu 96,80 euro bedraagt. (1)
  • De maximum bijdrage wordt verhoogd met ongeveer 535,00 euro waardoor de maximum bijdrage nu ongeveer 5.015,00 euro bedraagt.

En intussen?

Dergelijke toename van sociale bijdragen kan uiteraard stevig doorwegen op uw onderneming. Indien u zeker bent dat uw werkelijk inkomen lager zal liggen dan de berekeningsbasis dat uw sociaal verzekeringsfonds gebruikt kunt u een vermindering aanvragen.

(1) afhankelijk van het sociale zekerheidsfonds waarbij u aangesloten bent.

Heeft u nog vragen over uw sociale bijdragen of wenst u advies omtrent uw loon als zelfstandige? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen, contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!