Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten

Beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten

 • On 23/04/2020

In de strijd tegen witwassen van geld heeft de wetgever reeds een hele reeks aan regels uitgewerkt en bijgestuurd. Ook betalingen en schenkingen in contanten worden strikt aan banden gelegd.  Wat betekent dit nu concreet? Welke betalingen en schenkingen kan u nog contant uitvoeren? 

Algemene regel. Betalingen met cash zijn uiteraard niet verboden, maar wel ingeperkt door de wetgever. Cashbetalingen zijn slechts toegelaten tot een maximaal bedrag van 3.000 euro[1]. Om na te gaan of dit grensbedrag is bereikt, moet worden gekeken naar alle verrichtingen waartussen een verband bestaat.

Voorbeeld. Een ondernemer koopt een tweedehandswagen van 5.000 euro. Hij weet dat cashbetalingen slechts toegelaten zijn tot 3.000 euro, maar wenst toch het volledige bedrag in cash te betalen. Hij maakt daarom gebruik van twee betalingen van elk 2.500 euro. Echter, de ondernemer heeft geen rekening gehouden met het feit dat de betalingen verband houden met elkaar en dus opgeteld worden om te bepalen of het grensbedrag is  bereikt. Er zal bijgevolg slecht 3.000 euro cash mogen worden betaald, daar waar het restbedrag via overschrijving of cheque moet verlopen.

Toepassingsgebied. Deze regel is van toepassing op alle betalingen inzake aankoop van goederen en diensten, alsook bij schenkingen.

Voorbeeld. Een onderneming wil aan een vzw een schenking doen van 10.000 euro. In dat geval zal hij slechts 3.000 euro cash mogen schenken. Ook hier kan de ondernemer niet ontsnappen door de betalingen op verschillende dagen uit te voeren. 

Uitzonderingen. Op deze algemene regel bestaan 4 uitzonderingen:

 1. Verkoop of schenkingen tussen particulieren. Particulieren onderling zijn niet onderworpen aan de algemene regel. Zij kunnen aankopen volledig in cash betalen of een onbeperkt bedrag in cash schenken aan elkaar.
 2. Verkoop van een onroerend goed. Bij het aankopen van onroerend goed zijn cashbetalingen volledig uitgesloten. Elke aankoop van een onroerend goed moet via een bankoverschrijving of cheque worden betaald. Dit is een algemeen verbod, ongeacht of de kopers/verkopers particulieren of professionelen zijn.
  • Dit verbod geldt zowel voor de aankoopprijs als alle bijhorende kosten die betrekking hebben op de aankoop en de financiering van dat goed (bv. registratierechten, erelonen notaris, kosten in verband met de hypothecaire lening, etc.)
 3. Aankoop van edele metalen[1] en oude metalen.
  1. In een B2B relatie mogen dergelijke aankopen niet betaald worden met cash, tenzij er sprake is van een openbare verkoop onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. In dat geval kan een cashbetaling tot 3.000 euro wel.
  • In een B2C verhouding, mag een aankoop door een onderneming (bij een particulier) wel gedeeltelijk in cash gebeuren. Hier geldt een beperking van cashbetalingen tot 500 euro, maar de onderneming dient zich wel te identificeren aan de particulier.
 4. Aankoop koperen kabels. De aankoop van koperen kabels kan noch in een B2B, noch in een B2C relatie met cash worden betaald.

Sancties. Verboden cashbetalingen kunnen leiden tot een administratieve geldboete die varieert tussen 250 euro en 225.000 euro. Doch kan de geldboete niet meer bedragen dan 10% van de cashbetaling of schenking.

Opgelet. Zowel de koper als de verkoper kunnen aangesproken worden voor de betaling van deze boete.

Meer info. Refibo bv beantwoordt graag al uw vragen omtrent deze materie.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of per e-mail: studiedienst@refibo.be.


[1] Betalingen in andere munten zijn slechts toegelaten tot de waarde van die munt overeenstemt met 3.000 euro. 

[2] Hiermee wordt bedoeld: goud, platina, zilver of palladium.