Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Federale overheidsmaatregel inzake opschorten terugbetaling kredieten

Federale overheidsmaatregel inzake opschorten terugbetaling kredieten

 • On 15/04/2020

Niets nieuws onder de zon, immers bijna elke bank heeft een formule “wat in slechte tijden”? Leningen kunnen gepauzeerd worden, tijdelijk alleen intrest betalen of tijdelijk minder betalen. Deze maatregelen houden gemiddeld 6 maanden stand. Tegenover deze maatregelen staat in normale tijden een prijs. Wat nu tijdens de CORONA-situatie?

Situatie. Met de afspraak die gemaakt is tussen de Federale Overheid en de banken is men wel vooruitziend. Welke (politieke) strekking u ook onderschrijft, het is een maatregel die getuigt van economisch inzicht en een toekomstvisie.

Vandaag dienen ook de solide bedrijven deze aangereikte mogelijkheid optimaal te benutten. Het is niet omdat uw onderneming een buffer heeft van bijvoorbeeld 6 maanden in cash, dat daarmee alles is gezegd.

Bijkomende inspanningen. Hou er rekening mee dat de heropstart van de economische activiteiten een heuse, al dan niet, financiële inspanning zal vragen. Denk maar aan:

 • Het op pijl brengen van de verloren voorraad.
 • Publicitaire acties om klanten aan te trekken om de hoge stock aan de man te brengen.
 • Medewerkers die geld kosten, maar terug hun draai dienen te vinden.
 • Gewettigde afwezigheden.
 • Enz.

Betalingsachterstand als buffer. Uw onderneming zal waarschijnlijk geconfronteerd worden met een betalingsachterstand op uitgeschreven facturen. Deze betalingsachterstand wordt namelijk door uw cliënteel gehanteerd als buffer om moeilijke tijden, minder omzetgevende periodes te overbruggen. Dit ‘geld-hamsteren-effect’ is niet nieuw.Elk jaar schorten bedrijven tijdens de maanden juli en augustus (zomerperiode) hun betalingen aan niet-essentiële leveranciers immers op, zodoende zichzelf een bijkomende buffer te verstrekken. Gezien de gezondheidscrisis is deze (zomer)periode reeds aangebroken.

Het domino-effect van het niet betalen van vervallen facturen kan vandaag nog niet in kaart worden gebracht. Om vast te stellen dat dit voor een onderneming nefaste gevolgen kan hebben moet men geen econoom zijn. Om dit domino-effect zo veel mogelijk te vermijden, is het beter om leveranciersfacturen te betalen en eerder gebruik te maken van de door de overheid aangereikte steunmaatregelen zoals het uitstellen van kredieten.

Opmerking. Vraag aan de banken om uw onderneming te voorzien van extra ademruimte, bijvoorbeeld door het uitstellen van kredieten. Blijkt in de komende maanden dat de cashpositie van uw onderneming opnieuw voldoende ruimte biedt, kan u vervroegd aan de bank vragen de aangegane verplichtingen terug in het voorziene ritme van terugbetaling te brengen. Het lijkt misschien nu niet aan de orde, maar vergeet niet dat alleen betaalde intresten en kapitaalsaflossingen in aanmerking komen voor eventuele belastingvermindering.

Uitstel betaling krediet en garantieregeling. De Federale overheid voorziet, samen met de bankensector in twee specifieke regelingen, met name:

 • Uitstel krediet: ondernemingen die door de uitbraak van het CORONA-virus hun leningen of kredieten niet meer kunnen terug betalen, kunnen tot 30 september uitstel krijgen om hun betalingen uit te voeren.
  • Bewijs: de ondernemingen die willen aanspraak maken op dergelijk uitstel, moeten aantonen dat ze voor de uitbraak van het CORONA-virus levensvatbaar waren
  • Geheel of gedeeltelijk: uitstel kan betrekking hebben op de volledige lening/krediet of enkel op het kapitaalgedeelte (wel nog interesten aflossen)
  • Opmerking: bank mag hiervoor geen kosten aanrekenen
 • Garantieregeling (crisiswaarborg): ondernemingen kunnen (zelfs voor niet-bancaire schulden) een overbruggingskrediet aangaan en laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) met een maximum van 50 miljoen euro per bedrijf (overheid dient dit wel goed te keuren)
  • Kosten:
   • Kost garantie: voor kmo’s 0,25% en voor grote bedrijven 0,50%
   • Kost krediet: maximaal 1,25% interesten op jaarbasis + de normale kosten (dossierkosten etc.)
  • Hoe: aanvragen bij de bank zelf en aangeven dat de kredietaanvraag ten gevolge is van de CORONA-crisis
  • Wanneer: elke aanvraag vanaf heden tot eind 2020

Meer info. Refibo BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent het CORONA-virus en de aangereikte steunmaatregelen.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of via mail op het e-mailadres studiedienst@refibo.be