Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Bescherm uw zaak tegen hinder van openbare werken

Bescherm uw zaak tegen hinder van openbare werken

 • On 05/07/2017

Goed nieuws! Vanaf juli 2017 ontvangt u heel eenvoudig een compensatie indien u hinder ondervindt door werken. Geen papierwerk, de overheid deelt spontaan hinderpremies uit. Waar heeft u recht op?

Verlies van inkomsten. Een slechte bereikbaarheid van uw handelszaak leidt tot frustratie en verlies van inkomsten. Om deze hachelijke periode te kunnen overbruggen, voorziet de overheid in een compensatie.

Vroeger. Tot en met vorige maand werd door de overheid voorzien in een inkomenscompensatievergoeding en een rentetoelage voor ondernemingen getroffen door hinderende werken. De onderneming die hinder ondervond, moest zelf attesten aanvragen en formulieren indienen bij verschillende instanties om recht te kunnen hebben op de voorziening(en) van de overheid. De procedures waren zeer omslachtig en omvatten een overload aan papierwerk.

Ondernemers die met werkzaamheden kampen, ondervinden sowieso meer moeilijkheden dan gebruikelijk. Zij kunnen administratieve rompslomp m.a.w. missen als kiespijn. Daarom is een quasi automatische toekenning van een hinderpremie in het leven geroepen.

Nieuw vanaf juli 2017. Voortaan wordt een hinderpremie automatisch en voorafgaand aan de werkzaamheden toegekend. De premie bedraagt € 2 000 per periode van hinder.

Voorheen werd er enkel voorzien in een (minimale) compensatie voor het eigen inkomen en een tegemoetkoming voor de rentelast. Vanaf nu dient u zelf geen lening meer af te sluiten bij de bank opdat u recht zou hebben op een compensatie voor uw omzetverlies.

De toekenningsvoorwaarden van de huidige premies zijn soepeler dan de gestelde voorwaarden bij de vroegere voorzieningen.

Doel hinderpremie. Dankzij de premie kan u zich voorbereiden op de werkzaamheden en maatregelen treffen om uw onderneming open te houden voor klanten. De hinderpremie biedt u financiële ademruimte om inventief te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens de werkzaamheden.

Toch gedwongen om te sluiten? Indien u (door totale onbereikbaarheid) toch genoodzaakt bent om uw zaak te sluiten, heeft u recht op een bijkomende premie van € 80 per dag.

U ontvangt de sluitingspremie indien u uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen moet sluiten. De premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximum 30 kalenderdagen. Deze aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van uw onderneming ingediend worden.

Voorwaarden voor ontvangst. De hinderpremie wordt toegekend aan ondernemingen die:

 • maximum 9 werknemers tewerkstellen;
 • ernstige hinder ondervinden door wegenwerken voor de zaak;
 • vaste openingstijden hebben;
 • persoonlijk en direct klantencontact voorzien.

Welk soort hinder is ernstig? Er is sprake van “ernstige hinder” als:

 • de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten is;
 • de werken een oppervlakte hebben van minstens 50 m²;
 • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Verloop procedure toekenning premie.

 1. Indien er werken gepland worden, is de beheerder van de werken verplicht om de werken in te voeren in een databank (GIPOD).
 2. Vlaio, als verantwoordelijke instantie voor de premies, vraagt de hinderzones op, kijkt na of er sprake is van ernstige hinder en selecteert de getroffen handelszaken die aan de voorwaarden voldoen.
 3. Voordat de werken starten, ontvangen de geselecteerde handelszaken een informatieve brief van Vlaio.
 4. Als handelaar kan u dan zelf eenvoudig de uitbetaling van de hinderpremie aanvragen via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag dient te gebeuren binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.
 5. Als laatste controleert Vlaio de gegevens van uw onderneming en stort zij het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening.


REFIBO. 
Refibo kan u helpen om de effectieve betaling van de premies op te vragen.


Bronnen:

www.vlaio.be/hinderpremie