Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Betaald educatief verlof aangepast

Betaald educatief verlof aangepast

  • On 14/01/2009

Heeft u werknemers die niet op het werk aanwezig zijn omdat ze een erkende opleiding volgen? Dan dient u voor die periode toch loon en werkgeversbijdrage te betalen.

In principe zal de betrokken werknemer toch recht hebben op de betaling van zijn normaal loon op het normale tijdstip. De werkgever heeft echter de mogelijkheid dit te begrenzen tot een loonplafond. Voor het schooljaar 2012-2013 wordt dit loonplafond vastgesteld op € 2 706.

De werkgevers kunnen dan in principe de terugbetaling van de lonen en de sociale zekerheidsbijdragen die zij hebben betaald in het kader van het educatief verlof verkrijgen bij de dienst Betaald Educatief Verlof van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze terugbetaling gebeurt echter sinds het schooljaar 2006-2007 op basis van een forfaitair bedrag per uur. Vanaf het schooljaar 2007-2008 gaat dit forfaitair bedrag afhangen van het type opleiding dat gevolgd wordt.

Voor het schooljaar 2012-2013 zal dit forfait maximaal 21,65 € bedragen. Dit is echter onder voorbehoud, aangezien het juiste bedrag slechts in de loop van de maand februari 2014 gekend zal zijn.

 

Voor meer info: klik hier