Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Waarborgregeling voor KMO’s in Vlaanderen versoepeld

Waarborgregeling voor KMO’s in Vlaanderen versoepeld

  • On 17/12/2008

Het is als KMO in Vlaanderen mogelijk om een waarborg toegekend te krijgen voor de schulden die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten (en, onder bepaalde voorwaarden, uit andere verrichtingen). Als gevolg van de financiële crisis is deze waarborgregeling sinds 21 november 2008 versoepeld. Zo is het maximale waarborgbedrag per KMO gestegen van € 500 000 naar € 750 000, zijn er geen bijkomende zekerheden meer vereist en mag de KMO de kredieten, wanneer deze hem ter beschikking worden gesteld, nu volledig aanhouden als liquide middelen (daar waar dit vroeger slechts voor maximum 1/3 mocht).

Het verlenen van de waarborgen gebeurt via de NV Waarborgbeheer. Enkel KMO’s met hun exploitatiezetel in Vlaanderen of die in Vlaanderen investeren kunnen een waarborg toegekend krijgen. De waarborg zal overigens slechts worden toegekend indien de betrokken verbintenissen van de KMO voortvloeien uit financieringsovereenkomsten of uit andere verrichtingen die voldoen aan een aantal voorwaarden.

Concreet betekent dit dat de NV Waarborgbeheer waarborgen verleent aan financiële instellingen die investeringskredieten verlenen aan KMO’s die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. Minstens één keer en maximum vier keer per jaar wordt er een openbare oproep gedaan om te bepalen aan welke financiële instellingen een waarborg zal worden verleend. De Vlaamse overheid zal dan borg staan voor 75 % van het bedrag van het betrokken investeringskrediet, met een maximum van € 750 000 per KMO.

Als gevolg van de economische omstandigheden, is de Waarborgregeling vanaf 9 januari 2013 uitgebreid voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering.

 

Voor meer info: klik hier

Bron: Besluit van 7 november 2008 van de Vlaamse Regering betreffende erkenning van een financiële crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen & Besluit van 9 november 2012 van de Vlaamse Regering betreffende erkenning van een financiële crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

 

 

 

http://www.vlaanderen.be/nl/economie-en-werk/economische-steun-en-financiering/waarborg-voor-bedrijfskrediet-waarborgregeling