Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

BTW-hervorming vanaf 1 januari 2010

BTW-hervorming vanaf 1 januari 2010

  • On 03/12/2009

Op Europees niveau zijn er verschillende wijzigingen in de BTW-regeling ingevoerd die in werking treden op 1 januari 2010.

Intracommunautaire dienstverrichtingen. Vanaf 2010 zijn er twee algemene regels voor de plaatsbepaling van intracommunautaire dienstverrichtingen:

  • Verricht een BTW-belastingplichtige aan een andere BTW-belastingplichtige een intracommunautaire dienst, dan is de plaats van de dienst deze waar de ontvanger gevestigd is. Dit is de B2B regel(Business to Business)
  • Verricht een BTW-belastingplichtige aan een niet BTW-belastingplichtige een intracommunautaire dienst, dan is de plaats van de dienst deze waar de dienstverlener gevestigd is. Dit is de B2C regel (Business to Consumer)

Let er bovendien op dat er op deze twee regels talloze uitzonderingen bestaan: werken aan onroerende goederen, restaurantdiensten,…

Ook vrijgestelde BTW-belastingplichtigen en gedeeltelijk BTW-belastingplichtigen worden hiervoor aanzien als een “B”.

In B2B-relaties is de dienstverrichter enkel zelf de schuldenaar van de BTW als de plaats van de dienst de lidstaat is waar de dienstverrichter ook zelf gevestigd is.

Administratieve wijzigingen. De BTW-aangifte, de intracommunautaire opgave en de klantenlisting moeten vanaf 2010 verplicht elektronisch worden ingediend.

De BTW-roosters worden aangepast. Zo bevat rooster 00 vanaf 2010 ook bepaalde vrijgestelde handelingen vrijgesteld, wordt er een nieuw rooster 44 ingevoerd waarin u de handelingen opneemt die u verricht en waarvan de ontvanger de BTW zelf voldoet volgens de B2B-regel en neemt u de uitgereikte creditnotas betreffende handelingen in roosters 44 en 46 op in rooster 48.

De ontvangen diensten waarvoor u zelf de BTW moet voldoen volgens de B2B-regel neemt u op in het nieuwe rooster 88 en de BTW hierop in rooster 55. Rooster 84 bevat de ontvangen creditnotas betreffende handelingen in roosters 86 en 88.

Als u vanaf 2010 jaarlijks voor meer dan € 400 000 vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen verricht,dan moet u bovendien maandaangiften doen.

De intracommunautaire opgave bevat vanaf 2010 ook de intracommunautaire dienstverrichtingen. Bovendien zal u uw opgave maandelijks moeten indienen als u in 1 van de vorige vier kwartalen meer dan € 50 000 aan vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen heeft gedaan.

Daarnaast worden de nihil-klantenlistingen afgeschaft. Heeft u geen handelingen verricht om in die listing op te nemen, dan duidt u dit aan in een nieuw vak in de BTW-aangifte van het vierde kwartaal of van de maand december. Zet u uw activiteit stop, dan duidt u dit aan in de laatste periodieke BTW-aangifte.

Ten slotte is ook nog de procedure tot teruggave van in het buitenland betaalde BTW vereenvoudigd. Deze gebeurt vanaf 2010 elektronisch en vraagt u aan in de lidstaat waar u zelf gevestigd bent.

 

Bron:

Richtlijn 2008/8/EG van 12 februari 2008

Persmededeling van 23 maart 2009: wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wetsontwerp van 11 september 2009 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde