Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Btw-plicht vanaf 2016 voor de bestuurdersvennootschappen uitgesteld

Btw-plicht vanaf 2016 voor de bestuurdersvennootschappen uitgesteld

  • On 03/12/2015

Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap worden onderworpen aan de btw-plicht vanaf 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016. De administratieve tolerantie die toelaat dat voor deze handelingen geen btw-identificatie vereist is, wordt afgeschaft. Wat zijn de gevolgen? Hoe kan u zich voorbereiden?

Vennootschap. Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zijn in principe btw-belastingplichtig. Maar, er bestaat tot op de dag van vandaag een administratieve tolerantie die de rechtspersoon de keuze geeft om deze mandaathandelingen al dan niet te onderwerpen aan de btw. De Europese Commissie stelde deze keuze in vraag. De Belgische administratie heeft hierop geantwoord door de tolerantie af te schaffen.

Natuurlijk persoon. Voor natuurlijke personen wijzigt er niets. Natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden blijven niet-belastingplichtig. Dit impliceert dat er geen btw dient aangerekend te worden op de uitgaande handelingen en dat de btw op de inkomende handelingen niet kan worden afgetrokken.

Nu nog actie ondernemen! In de komende weken zullen de praktische implicaties, verbonden aan deze nieuwe regelgeving, worden bekendgemaakt. Om belastingplichtigen de kans te geven zich aan deze nieuwe circulaire aan te passen, heeft de Minister van Financiën beslist om de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen uit te stellen tot 1 april 2016.

Het is aangeraden om uw situatie hieromtrent nog vóór 1 april 2016 onder de loep te nemen. U kan namelijk de structuur van uw mandaten herschikken en een reorganisatie toepassen in uw vergoedingsstromen en zo vermijden dat er een btw-plicht ontstaat.

Verplichtingen als gevolg. De rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap worden vanaf 1 april 2016 aan volgende verplichtingen onderworpen:

  • De heffing van btw op handelingen in het kader van hun mandaat.
  • De identificatie voor btw-doeleinden die de aanvang van zijn activiteit aangeeft.
  • Het indienen van periodieke btw-aangiften en een btw-klantenlisting.

Indien de jaaromzet van de rechtspersoon de grens van € 25 000 niet overschrijdt, kan de rechtspersoon opteren voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Extra kost als gevolg. De nieuwe btw-plicht kan een extra kost betekenen voor de actoren die niet-btw-plichtige zijn of btw-vrijgestelde sectoren. Enkele voorbeelden zijn holdings, immobiliën, vennootschappen, banken, verzekeringsondernemingen en non-profit verenigingen.