Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw privéwoning renoveren aan 6% btw-tarief? Vanaf 2016 verandert de ouderdomsvereiste

Uw privéwoning renoveren aan 6% btw-tarief? Vanaf 2016 verandert de ouderdomsvereiste

  • On 15/12/2015

De voordeelregeling wordt beperkt: vanaf 1 januari 2016 moet uw huis minimaal 10 jaar in gebruik zijn om van het btw-tarief van 6 % i.p.v. 21 % te kunnen genieten. Met wat dient u rekening te houden? Kan u (voorlopig) aan de 21 % ontsnappen?

Wijziging. Voor de toepassing van het btw-tarief van 6 % wordt de ouderdomsvereiste van de woning verhoogd van 5 naar 10 jaar.

Wanneer. De wijziging treedt vanaf 1 januari 2016 in werking.

Gevolgen. De wijziging van de ouderdomsvereiste kan tot gevolg hebben dat de bouwheer wordt geconfronteerd met een hogere btw-kost door de toepassing van het normale btw-tarief van 21 %.

Voorbeeld. Voor werken die in 2016 aan een privéwoning worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld, indien de woning voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van het jaar 2006 of vroeger.

Een woning die in de loop van 2011 (en respectievelijk 2012, 2013, 2014, 2015, etc.) voor het eerst in gebruik wordt genomen, zal sowieso pas vanaf 2021 (en respectievelijk 2022, 2023, 2024, 2025, etc.) kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %.

Tegemoetkoming. De Minister van Financiën voorziet in een overgangsmaatregel die toelaat om na 31 december 2015 toch nog het btw-tarief van 6 % te kunnen toepassen onder de voorwaarden van de huidige tariefregeling 2015.

Belang overgangsmaatregel. De uitzonderingen op de regel zijn van belang voor (1) werken die op 31 december 2015 nog niet voltooid én volledig gefactureerd of betaald zijn; (2) werken die pas na 31 december 2015 starten.

Voorwaarden overgangsmaatregel. Opdat de overgangsmaatregel van toepassing kan zijn, moet aan 4 voorwaarden worden voldaan:

1. Het betreft een woning die voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010.

2. Op 31 december 2015 moeten alle toepassingsvoorwaarden van de tariefregeling 2015 vervuld zijn.

3. De overeenkomst moet worden bevestigd voor 31 december 2015. De wijze van bevestiging is afhankelijk van het voorwerp van de overeenkomst, namelijk van het soort werken:

  • Een overeenkomst met betrekking tot concrete werken krijgt een vaste datum door de registratie op het registratiekantoor. Indien de overeenkomst niet verplicht authentiek dient te zijn, kan de dienstverrichter/aannemer een kopie van de overeenkomst aan zijn btw-controlekantoor overhandigen of e-mailen. De overeenkomst moet, indien per post, via aangetekende zending verstuurd worden. Om goedgekeurd te worden moet de overeenkomst gedetailleerd en specifiek zijn. Volgende elementen moeten opgenomen worden: coördinaten van de partijen, adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd, concrete beschrijving van de aard van de werken en de overeengekomen prijs. Een offerte is bijvoorbeeld onvoldoende.
  • Voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning moet de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn.
  • Voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige meldingsplicht moet het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn.

4. De factuur m.b.t. deze werken moet uiterlijk 31 december 2017 worden uitgereikt.

Let op! Beide partijen moeten ten aanzien van de administratie kunnen aantonen dat aan die 4 voorwaarden voldaan is. Bij gebreke hiervan is de nieuwe tariefregeling van toepassing.

Voorbeeld. Een particulier nam in de loop van 2008 zijn woning voor het eerst in gebruik. Nu, in 2015, beslist hij de keuken van zijn privéwoning te laten renoveren. De renovatiewerken starten eind december 2015 en zullen pas klaar zijn in februari 2016. In december 2015 wordt enkel een voorschot betaald. De aannemer legt uiterlijk 31 december 2015 een kopie van de overeenkomst neer op zijn btw-controlekantoor. De aannemer reikt zijn factuur uit op 12 maart 2016. Deze werken mogen integraal worden gefactureerd aan het btw-tarief van 6 %.

Indien de woning pas voor het eerst in gebruik werd genomen in 2012, is de renovatie van de keuken onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21 %. De woning komt in 2015 nog niet in aanmerking voor het 6 %-tarief aangezien ze niet voldoet aan de ouderdomsvereiste van 5 jaar zoals die geldt in de tariefregeling van 2015. Pas vanaf 2022 voldoet de woning aan de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar.