Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000!

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000!

  • On 01/10/2015

Bent u ook geïnteresseerd in een bijkomende btw-vrijstelling? Dan heeft REFIBO goed nieuws voor u! Het wetsontwerp van 4 september 2015 verhoogt de omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen van € 15 000 naar € 25 000.

Doelgroep. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer (per kalenderjaar) een bepaald drempelbedrag niet overschrijdt. Voorheen bedroeg dit drempelbedrag € 5 580, sinds 1 april 2014 is dit opgetrokken tot € 15 000. Nu zal het bedrag nogmaals worden verhoogd naar € 25 000. De kleine onderneming die een btw-vrijstelling geniet, mag om het even welke juridische vorm hebben: een eenmanszaak, bvba, nv, vzw, vereniging of openbare instelling.

Oorsprong. Op grond van een Europese richtlijn [1] is het mogelijk maatregelen te nemen om de belastinginning te vereenvoudigen. België heeft in dit kader via een uitvoeringsbesluit [2] het plafond van de jaaromzet voor de vrijstellingsregel verhoogd tot € 25 000. Dit besluit is van toepassing van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Omwille van de budgettaire weerslag van deze maatregel werd de drempel vanaf 1 april 2014 slechts op € 15 000 vastgesteld. Aangezien het communautair besluit slechts tot december 2015 geldt, is het noodzakelijk voor België dat deze verlengd wordt om de drempel van € 25 000 te kunnen instellen vanaf 1 januari 2016.

Ratio legis. De regering wil met deze uitbreiding van de btw-vrijstelling kleine ondernemingen en verenigingen ondersteunen omdat deze verhoudingsgewijs veel administratieve druk ervaren. De vrijstelling verhoogt hun competitiviteit, de werkgelegenheid en zorgt bijgevolg voor een opleving van de economie. Bij benadering zullen 28 000 kleine ondernemingen kunnen genieten van de vrijstelling.

Voordelen. Concreet is het voordeel van de btw-vrijstelling drieledig: er dient geen btw aangerekend te worden aan de klant, er moet geen btw worden doorgestort aan de Schatkist en er moeten geen periodieke btw-aangiften worden ingediend. Dit alles zorgt voor een aanzienlijke daling van de fiscale en administratieve verplichtingen.

Nadeel. Als kleine onderneming heeft u geen recht op btw-aftrek.

Facultatief. De vrijstellingsregeling is in hoofde van de kleine ondernemer facultatief. Een kleine onderneming kan met andere woorden steeds opteren voor de normale btw-regeling. (Indien zij niet overstapt naar de vrijstellingsregeling, vermijdt zij bovendien eventuele herzieningen.)

Overschrijding drempel. Als de omzet van de kleine onderneming het drempelbedrag overschrijdt, van momenteel €  15 000 en in de toekomst € 25 000, kan ze geen gebruik meer maken van de btw-vrijstellingsregeling vanaf de eerste overschrijdende handeling. Indien echter uitzonderlijk de grens overschreden wordt met maximaal 10 %, blijft de vrijstellingsregeling behouden.

Uitzonderingen. Voor de bouw- en horecasector blijft de huidige regeling van kracht om te vermijden dat oneerlijke concurrentie door zelfstandigen in bijberoep zich nog verder uitbreidt.

Inwerkingtreding. De uitbreiding van de vrijstelling gaat in vanaf 1 januari 2016.


Bronnen:
[1] Artikel 395 van de richtlijn 2006/112/ EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde.
[2] Uitvoeringsbesluit van de Raad van 22 januari 2013 (PBEG L 22/13).