Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Consument beter beschermd

Consument beter beschermd

  • On 25/06/2007

Sinds 12 mei 2010 is de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in werking getreden.Hardnekkige verkopers die dag en nacht voor uw deur kamperen om toch maar hun product aan de man te brengen, behoren sindsdien officieel tot het verleden.

De Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming somt namelijk een aantal agressieve verkoopspraktijken op die voortaan als oneerlijke handelspraktijken worden beschouwd, o.a.[1]:

  • de indruk geven dat de consument het pand niet mag verlaten alvorens er een overeenkomst is opgesteld;
  • de consument thuis opzoeken en zijn verzoek om weg te gaan of niet meer terug te komen negeren;
  • hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia;
  • een consument die op grond van een verzekeringspolis een vordering indient, om documenten vragen die redelijkerwijs niet relevant kunnen worden geacht om de geldigheid van de vordering te beoordelen, dan wel systematisch weigeren antwoord te geven op daaromtrent gevoerde correspondentie met de bedoeling de consument ervan te weerhouden zijn contractuele rechten uit te oefenen; enz.

Bovenstaande handelingen werden al verboden sinds 1 januari 2008[2], maar deze wet werd sinds 12 mei 2010 dus vervangen door de eerder vernoemde recentere wet.


[1] Artikel 94 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

[2] 5 JUNI 2007. – Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, bl. 34272 in Belgisch Staatblad van 21 juni 2007