Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Jobstudenten in dienst?

Jobstudenten in dienst?

  • On 26/06/2007

Als u studenten in dienst hebt, betaalt u in principe de normale RSZ-werkgeversbijdragen. De student zelf betaalt de normale werknemersbijdragen. Werkgever en student ontsnappen echter aan deze verplichting wanneer de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Wat zijn die voorwaarden?

  • de student heeft een schriftelijke studentenovereenkomst;
  • gedurende het kalenderjaar werkt de student maximum 50 dagen bij alle werkgevers samen. Deze dagen zijn als volgt verdeeld:

Als de tewerkstelling van de student aan deze voorwaarden voldoet, zijn slechts solidariteitsbijdragen verschuldigd op het loon van de student. Deze solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13 % voor het hele jaar (waar dit tarief vroeger verschilde voor de zomermaanden en de rest van het jaar). Daarvan is 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % wordt afgehouden van het loon van de student.

De jobstudent die meer dan 50 dagen werkt, verliest het voordeel van de verminderde sociale bijdragen en gaat vanaf dag 51 over naar het gewone werknemersstatuut met de daarbij horende sociale zekerheid.