Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Zelfstandige bedrijfsleiders en maaltijdcheques

Zelfstandige bedrijfsleiders en maaltijdcheques

  • On 28/06/2007

Als zelfstandige bedrijfsleiders maaltijdcheques krijgen dan zijn dat, onder bepaalde voorwaarden, vrijgestelde sociale voordelen. Vrijgestelde sociale voordelen zijn niet belastbaar bij de zelfstandige bedrijfsleider en niet aftrekbaar voor de vennootschap die ze toekent.

Voorwaarden. De voordelen die bestaan uit de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in maaltijdcheques zijn sinds het aanslagjaar 2010 vrijgestelde inkomsten voor degene die de cheques ontvangt. Opdat de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de maaltijdcheques als een voordeel kan worden beschouwd, moeten de maaltijdcheques terzelfder tijd aan alle volgende voorwaarden voldoen :

  1. De toekenning van de maaltijdcheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of, wanneer het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, in een geschreven individuele overeenkomst en met eenzelfde regeling voor bedrijfsleiders als voor werknemers;
  2. Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de werknemer of bedrijfsleider;
  3. De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer of bedrijfsleider afgeleverd;
  4. De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat hij slechts mag gebruikt worden ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding;
  5. De tussenkomst van de werkgever of de onderneming in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste € 5,91 per maaltijdcheque bedragen;
  6. De tussenkomst van de werknemer of de bedrijfsleider bedraagt ten minste € 1,09.

Aftrekbaarheid van de maaltijdcheque. Aangezien maaltijdcheques niet belast worden bij de genieter, zou hiervan kunnen afgeleid worden dat ze niet aftrekbaar zijn bij de werkgever. Echter, sinds 1 februari 2009 mag de werkgever tot € 1 aftrekken per maaltijdcheque . Uiteraard kan de werkgever niet méér aftrekken dan dat hij effectief bijgedragen heeft. Heeft hij minder dan één euro bijdragen, dan zal hij minder kunnen inbrengen als kost.

Als de maaltijdcheques beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard voor de werknemer omdat er bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant beschikbaar is, kan de werkgever de maaltijdcheques volledig aftrekken als beroepskost als hij ze op de fiscale fiche 281 vermeld.