Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Coronavirus: Wat kan u als werkgever doen? Hoe ondersteunt de overheid de ondernemingen?

Coronavirus: Wat kan u als werkgever doen? Hoe ondersteunt de overheid de ondernemingen?

 • On 11/03/2020

Met reeds meer dan 250 bekende besmettingen in ons land, lijkt het voor u als werkgever stillaan tijd om eens goed stil te staan bij het spraakmakende “Coronavirus”. Welke maatregelen moet u concreet nemen en welke impact heeft dit virus op de werking van uw onderneming?

Preventieve maatregelen. U heeft waarschijnlijk al uw buik vol van de preventieve maatregelen die u als werkgever kan nemen, maar wist u ook dat u op basis van de arbeidsovereenkomstenwet en de Welzijnswet verplicht bent om te voorzien in een veilige en gezonde werkplaats voor uw werknemers. Krachtens deze wetgevingen bent u dan ook gehouden om de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van al uw werknemers. Denk hierbij aan onder andere het ontsmetten van deurklinken, gemeenschappelijke voorwerpen (bv. vingerafdruklezers, liftknoppen), etc.  

Besmette werknemers. Zoals eerder aangehaald bestaat de kans dat één of meerdere van uw werknemers worden besmet, maar hoe gaat u om met een besmette (of vermoedelijk besmette) werknemer?

 •          Besmette werknemers[1]: deze zal uiteraard niet meer op de werkvloer verschijnen en zal verplicht gehospitaliseerd worden of in quarantaine worden geplaatst door een arts. Bij deze werknemers gelden de normale regels inzake gewaarborgd inkomen (voor zover hun arbeidsongeschiktheid medisch is gestaafd).
 •          Vermoedelijk besmette werknemer (of risicowerknemers[2]): U kan de werknemer tijdelijk in een afzonderlijk lokaal plaatsen of van thuis laten werken.

Tip. Als u er als werkgever voor opteert om iemand af te zonderen (door deze in een afzonderlijk ruimte of van thuis uit te laten werken), bespreekt u dit best eerst uitvoerig met de werknemer. Het verplicht opleggen van deze maatregel, tegen de wil van de werknemer, is namelijk niet toegelaten. Bij thuiswerken raden wij u vervolgens ook aan om een addendum, omtrent de modaliteiten van telewerken, aan de arbeidsovereenkomst toe te voegen.

Verplichte vakantie? Het verplicht opleggen van enige vorm van vakantie (betaald of onbetaald) aan een (vermoedelijk) besmette werknemer is niet mogelijk. Deze optie is tevens uitgesloten indien uw werknemers tijdelijk werkloos zijn door o.a. het wegblijven van leveranciers.

Steunmaatregelen FOD Financiën. Het Coronavirus heeft niet alleen een impact op menselijk vlak, maar ook ondernemingen kunnen ernstige hinder ondervinden door de verspreiding van het Coronavirus. Om ondernemingen iets meer financiële ademruimte aan te bieden, voerde de overheid enkele steunmaatregelen in.

 •          Wie? Elke onderneming die in het bezit is van een ondernemingsnummer en die, ongeacht hun toepasselijke sector, hinder ondervinden ten gevolge van de verspreiding van het Coronavirus kunnen aanspraak maken op deze steunmaatregelen. Hierbij denken we aan een daling van het omzetcijfer, een daling van de bestellingen, etc.
 •          Welke maatregelen? U kan bij de overheid 3 types maatregelen aanvragen, met name
  • Een afbetalingsplan
  • Een vrijstelling van nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling
  • Een kwijtschelding van de boetes wegens niet-betaling
 •        Welke schulden? Deze maatregelen kunnen worden aangevraagd voor diverse types van overheidsschulden. Hierbij gaat het voornamelijk over de btw, de vennootschapsbelasting, de bedrijfsvoorheffing, de personenbelasting en de rechtspersonenbelasting.
 •          Hoe? Indien u betalingsproblemen ondervindt bij één of meer van bovenvermelde schulden, kan u, na ontvangst van het aanslagbiljet/betaalbericht, een aanvraag (per schuld) tot steun indienen. De aanvraag is uiterlijk in te dienen op 30 juni 2020. Het in te vullen document kan op de website van de FOD Financiën worden teruggevonden.

Opmerking. De steunmaatregelen kunnen enkel worden aangevraagd indien de onderneming daadwerkelijk kan aantonen dat ze hinder ondervindt door de verspreiding van het Coronavirus. Ondernemingen die, los van het Coronavirus, structurele betalingsproblemen ondervinden kunnen geen gebruik maken van deze maatregelen.

Meer info. Refibo bv helpt u graag bij het aanvragen van diverse steunmaatregelen.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of per e-mail via studiedienst@refibo.be 

[1] Een werknemer waarvan de besmetting medisch is vastgesteld.

[2] Werknemers die onlangs op reis zijn geweest in een getroffen gebied.