Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Gewijzigde regels autofiscaliteit als drijfveer voor elektrisch rijden, of toch niet?

Gewijzigde regels autofiscaliteit als drijfveer voor elektrisch rijden, of toch niet?

  • On 17/03/2020

Sinds 1 januari 2020 zijn de vernieuwde regels inzake de autofiscaliteit van toepassing. Welke vernieuwingen werden hierin doorgevoerd voor personenwagens? Is het voordelig om, in het kader van de nieuwe of vernieuwde lage-emissiezones, een milieuzuinige wagen aan te kopen? Is er nog een verschil tussen het fiscaal regime binnen een eenmanszaak en een vennootschap? Dit en nog vele andere prangende vragen worden voor u verder uitgewerkt.

Fiscale gelijkschakeling tussen eenmanszaken en vennootschappen voor personenwagens. Vroeger werd een onderscheid gemaakt tussen een wagen aangekocht binnen een eenmanszaak en binnen een vennootschap. Binnen de personenbelasting waren 75% van de beroepsmatige uitgaven aftrekbaar, daar waar binnen de vennootschapsbelasting werd gewerkt met een formule in functie van de CO2– uitstoot en de gebruikte brandstof.

Dit onderscheid werd vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. Doch geldt bij eenmanszaken, waarbij een wagen werd aangekocht voor 1 januari 2018, een minimale aftrek van 75%. Bij vennootschappen bestaat deze minimale aftrek niet.

Nieuwe formule aftrekbaarheid. Binnen vennootschappen en eenmanszaken dient de volgende formule te worden gehanteerd voor wagens met een klassieke verbrandingsmotor:

Fiscale aftrekbaarheid = 120% – (0,5% x coëfficiënt x gram CO2-uitstoot per km)

Om deze formule te kunnen toepassen, moet u rekening houden met een aantal bijzondere elementen, zoals:

  • Coëfficiënt van de wagen: de coëfficiënt die moet worden toegepast worden in bovenstaande formule is afhankelijk het type verbrandingsmotor. Bij een dieselmotor is de coëfficiënt 1, daar waar deze bij een aardgasmotor (CNG) 0,90 bedraagt. Voor elk ander type van verbrandingsmotor, zoals benzinemotor, lpg-motor, geldt 0,95 als coëfficiënt.
  • 120%-aftrekbaarheid: voorheen was het mogelijk om gebruik te maken van een aftrek van 120% bij een wagen met 0 gr/km CO2-uitstoot. Dit is sinds 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Een wagen (vnl. een elektrische wagen) kan maximaal 100% aftrekbaar zijn.
  • Barema’s aftrekbaarheid: los van de bovenstaande formule moet ook rekening worden gehouden met enkele barema’s (o.b.v. de CO2-uitstoot) bij het berekenen van de aftrek van een wagen.[1]
Aftrek-%CO2-uitstoot
100%0 – 40 gr/km
99,5%- 50%41 – 140 gr/km
50%141 – 200 gr/km
40%> 200 gr/km

Voorbeeld. Een bestuurder van een BV koopt een nieuwe wagen aan binnen de vennootschap. Het betreft een Audi A4 met diesel motor en een uitstoot van 102 gr/km. Deze wagen is voor 69% aftrekbaar (120% – (0,5% x 1 x 102 gr/km)).

Plug-in (valse) hybrides. Een plug-in hybride is een wagen die is uitgerust met een batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh/100 km of meer uitstoot dan 50 gr/km CO2-uitstoot heeft. Om de aftrekbaarheid van deze wagens te achterhalen, wordt een onderscheid gemaakt tussen wagens aangekocht voor en na 1 januari 2018. 

  • Wagen aangekocht voor 01/01/2018: de uitstoot die op de boorddocumenten is opgenomen, mag worden gebruikt ter berekening van de aftrekbaarheid van de wagen.
  • Wagen aangekocht na 01/01/2018: voor de berekening van de correcte CO2-uitstoot moet worden gekeken naar de verhouding tussen de energiecapaciteit van de batterij en het gewicht van de wagen. Afhankelijk van de uitkomst zal men gebruik mogen maken van deze CO2-uitstoot of die van een overeenstemmend model met een brandstofmotor.

Brandstofkosten. Brandstofkosten waren tot 31 december 2019 voor zowel eenmanszaken als vennootschappen steeds 75% aftrekbaar. Hier kwam op 1 januari 2020 een einde aan, aangezien de formule voor de berekening van de aftrekbaarheid van de wagen zelf ook moet worden toegepast bij brandstofkosten.

Meer info. Refibo bv beantwoordt graag al uw vragen omtrent de nieuwe regels inzake autofiscaliteit.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of per e-mail: studiedienst@refibo.be.

[1]Een elektrische wagen heeft normaliter een uitstoot van minder dan 40gr/km, waardoor deze normaliter steeds 100% aftrekbaar zal zijn.