Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De addertjes onder het gras bij sponsoring

De addertjes onder het gras bij sponsoring

De addertjes onder het gras bij sponsoring

  • On 07/10/2019

Sponsoring kan voor de gesponsorde cruciaal zijn voor de werking van diens organisatie. Maar hoe zit het voor u als ondernemer? Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar? Heeft sponsoring een invloed op de btw?

Fiscaal. De kosten van sponsoring zijn onder de gewone voorwaarden aftrekbaar, dit betekent dat ze tijdens het belastbaar tijdperk gedaan zijn of gedragen met de bedoeling om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. De echtheid en het bedrag dient u dan te verantwoorden met bewijsstukken. De kosten dienen evenwel proportioneel te zijn, ze mogen niet op onredelijke wijze uw nood overstijgen.

Sponsoring is fiscaal 100% aftrekbaar indien de sponsor in ruil publiciteit/reclame verkrijgt.

Beroepskosten. Sponsoring wordt aanvaard als een beroepskost als de sponsoring aanleiding geeft tot publiciteit voor de onderneming. In dat geval worden de kosten aanzien als publiciteits- of reclamekosten.

Naast publicitaire doeleinden, moet er ook een duidelijk verband worden aangetoond tussen de kosten van sponsoring en de bloei van de onderneming (de stijging van de omzet). Het bewijs hiervan leveren is niet eenvoudig. Echter, de fiscus aanvaardt sponsoring als beroepskost mits bewijs dat aan de sponsoring publiciteit is verbonden. Denk hierbij aan het duidelijk zichtbaar maken van het logo of de naam van de onderneming.

Bewijs. Er dient daadwerkelijk sprake te zijn van sponsoring en er is hieraan een tegenprestatie verbonden. Het bewijs hiervan dient in principe geleverd te worden met geschreven documenten, tenzij dit onmogelijk blijkt. Denk hierbij bij voorkeur aan een factuur.

De wet sluit een debetnota of ander bewijsstuk niet uit. Echter, bepaalde controleurs aanvaarden deze stukken niet als bewijs en vereisen effectief een factuur. Neem dus beter het zeker voor het onzekere en kies voor een factuur.

Zorg er steeds voor dat de aard van de kost op een voldoende wijze wordt omschreven op het bewijsstuk. Op die manier zal steeds duidelijk zijn of er sprake is van een reclamekost.

Btw. Sponsoring heeft niet enkel fiscale implicaties, maar brengt daarnaast ook gevolgen met zich mee voor de btw. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen sponsoring in geld en sponsoring in natura.

Sponsoring in geld. In principe is de btw 100% aftrekbaar op voorwaarde dat het publicitair karakter kan worden aangetoond en mits ontvangst van een conforme factuur. Als er daarentegen geen sprake is van een tegenprestatie zijn er geen btw-implicaties.

Sponsoring in natura. In principe is de btw 100% aftrekbaar op voorwaarde dat het publicitair karakter kan worden aangetoond en mits ontvangst van een conforme factuur. Als er daarentegen geen sprake is van een tegenprestatie dient er een btw-correctie te gebeuren op het afgestane goed.

Meer info. Refibo bvba beantwoordt graag al uw vragen omtrent de fiscale gevolgen en btw-implicaties van sponsoring. U kan ook steeds onze lijst met aftrekbare beroepskosten consulteren op de website of in onze boeken.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail op het volgende mailadres: studiedienst@refibo.be.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET BELANGRIJKSTE NIEUWS VOOR ONDERNEMERS, ONTVANG ONZE MAANDELIJKSE REFIBO NIEUWSBRIEF NU IN UW MAILBOX!