Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De bedrijfsfiets: voordelen alom

De bedrijfsfiets: voordelen alom

De bedrijfsfiets: voordelen alom

  • On 14/08/2019

Een werknemer die dagelijks met de wagen naar het werk komt, wordt vaak geconfronteerd met ergernissen zoals het druk verkeer, ellenlange files, parkeerproblemen, etc. De fiets is daarom een alternatief voor werknemers die dichtbij of zelfs verder van hun werk wonen. Als u als werkgever een fiets ter beschikking stelt aan uw werknemers, levert dit u en uw werknemers heel wat voordelen op.

Fiscaal en sociaal aspect. De bedrijfsfiets die u ter beschikking stelt aan uw werknemers is fiscaal aftrekbaar ten belope van 120%.[1] Echter, gelet op de meest recente hervorming van het vennootschapsrecht zal deze aftrekbaarheid worden gereduceerd tot 100%. Deze reductie treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020[2]). In de personenbelasting blijft de gunstregeling wel bestaan.

Daarnaast kan u als werkgever ook alle kosten verbonden aan de bedrijfsfiets fiscaal aftrekken ten belope van 120% (100% vanaf 1 januari 2020). Denk hierbij aan de kosten van een fietsenstalling, de kosten van het installeren van douches, fietskledij die u ter beschikking stelt aan uw werknemers, etc.

Voor de werknemer in kwestie brengt de bedrijfsfiets fiscale en sociale voordelen met zich mee. De bedrijfsfiets wordt, in tegenstelling tot een bedrijfswagen, niet aanzien als een voordeel van alle aard indien hij ook wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer (en dus niet enkel wordt gebruikt voor privéverplaatsingen). Daarnaast is de bedrijfsfiets sinds 1 januari 2017 vrijgesteld van sociale bijdragen.

Gezondheid. Elke dag aanschuiven in de file… echt bevorderlijk is het niet voor het humeur van uw werknemers. Het gebruiken van de fiets voor het woon-werkverkeer vermindert de stress van een werknemers, verhoogt diens conditie en bevordert diens gezondheid. Als werkgever kan u daar ook voordeel uithalen. Enerzijds komen u werknemers minder gestresseerd en geagiteerd naar hun werk, wat leidt tot productieve werken. Maar daarnaast leidt een betere gezondheid ook tot minder afwezigheid van de werknemers wegens ziekte.

Imago. Dankzij het toekennen van een bedrijfsfiets en fietskledij aan uw werknemers, krijgt uw bedrijf onrechtstreeks een groen en gezond imago. Daarnaast kan het dienen als een vorm van ‘gratis’ reclame, indien men deze zaken zou bedrukken met bedrijfsinformatie.

Fietsvergoeding. De werkgever die een bedrijfsfiets ter beschikking stelt, is niet verplicht om aan de werknemer een bijkomende fietsvergoeding toe te kennen.[3] Natuurlijk kan u er als werkgever wel voor opteren om dat wel te doen. U kan deze vergoeding toekennen in het kader van de bevordering van het fietsgebruik, maar kan dit ook kaderen binnen de fiscaliteit. Een fietsvergoeding is namelijk 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor de bedrijfswinst van uw onderneming daalt. Dit leidt dan weer tot een daling van de vennootschapsbelasting.[4]

De fietsvergoeding is echter niet onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Het maximumbedrag ligt op 0,24 euro/kilometer[5]. Alle daarboven toegekende vergoedingen zijn voor uw onderneming niet fiscaal aftrekbaar en zijn tevens onderworpen aan sociale bijdragen.

De fietsvergoeding is ook voor de werknemer voordelig, aangezien dit tot het maximumbedrag van 0,24 euro/kilometer een onbelast inkomen uitmaakt.

Meer info. Refibo bvba beantwoordt graag al uw vragen omtrent de bedrijfsfiets en de fietsvergoeding voor uw werknemers.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 (0) 9 223 31 54 of per e-mail op volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be.


[1] Opgelet, deze 20% extra aftrek geldt enkel onder de voorwaarde van het naleven van de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit veronderstelt dat de boeking gebeurd op een afzonderlijke rekening, waardoor de vennootschap toch ooit belastingen zal betalen op dit bedrag.

[2] Deze reductie geldt voor alle fietsen. Niet enkel fietsen die vanaf inkomstenjaar 2020 (AJ 2021) worden aangekocht.

[3] Opgelet, een fietsvergoeding is wel verplicht indien dit zo is voorzien in de toepasselijke CAO of het arbeidsreglement.

[4] Artikel  38, §1, eerste lid, 14°, a WIB92.

[5] Bedrag toepasselijk in aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019).