Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De feestdagen in 2019 en hun sociaalrechtelijke implicaties

De feestdagen in 2019 en hun sociaalrechtelijke implicaties

De feestdagen in 2019 en hun sociaalrechtelijke implicaties

  • On 24/01/2019

Houd uw agenda klaar: wanneer vallen de feestdagen in 2019? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u als werkgever wanneer deze dag gerecupereerd mag worden?

Overzicht feestdagen 2019.

FeestdagDatum
NieuwjaarDinsdag 01/01/2019
PaasmaandagMaandag 22/04/2019
Feest van de ArbeidWoensdag 01/05/2019
Onze Lieve Heer HemelvaartDonderdag 30/05/2019
PinkstermaandagMaandag 10/06/2019
Nationale feestdagZondag 21/07/2019
Onze Lieve Vrouw HemelvaartDonderdag 15/08/2019
AllerheiligenVrijdag 01/11/2019
WapenstilstandMaandag 11/11/2019
KerstmisWoensdag 25/12/2019

Algemeen. Elke feestdag geldt als een verlofdag. De feestdagen zijn ontstaan door specifieke historische gebeurtenissen.

Vervanging. Omdat elke werknemer recht heeft op 10 feestdagen, wordt de feestdag die samenvalt met een zondag, of een dag waarop het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt, vervangen. De vervangingsdag wordt dan aanzien als de feestdag. In 2019 valt de Nationale feestdag in het weekend. Deze feestdag geef (eventueel) recht op een vervangingsdag.

Inactiviteitsdag. De dag waarop de werknemer normaal geen prestatie moet leveren, wordt aanzien als een inactiviteitsdag. Indien bijvoorbeeld de prestaties van de werknemer over 5 dagen per week zijn verdeeld, is zaterdag meestal de gewone inactiviteitsdag. Indien de prestaties over 4 dagen van de week zijn verdeeld, heeft de werknemer recht op vervanging voor de feestdagen die samenvallen met zijn 2 inactiviteitsdagen en een zondag. Indien de prestaties worden gespreid over 6 dagen in de week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen. Een speciale regeling geldt voor ondernemingen die 7 dagen op 7 actief zijn. In dit geval is de gewone inactiviteitsdag deze die samenvalt met de individuele rustdag van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Bepaling van de vervangingsdag. Er bestaat een cascade van bevoegde personen of organen die de vervangingsdag mogen bepalen:

  • de paritaire comités of paritaire subcomités;
  • de ondernemingsraad;
  • de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • de werkgever en de werknemers.

Indien geen vervangingsdag is vastgesteld overeenkomstig één van de opgesomde mogelijkheden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die in de onderneming op die feestdag volgt.