Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Staat een fonkelnieuw jaar gelijk aan een verhoogde huurprijs?

Staat een fonkelnieuw jaar gelijk aan een verhoogde huurprijs?

Staat een fonkelnieuw jaar gelijk aan een verhoogde huurprijs?

  • On 24/01/2019

Verhuurt of huurt u een kantoorruimte, garage, winkel of woning? Wist u dat de huurprijs jaarlijks kan aangepast worden? In tegenstelling tot wat u misschien denkt, gebeurt deze aanpassing niet noodzakelijk in het begin van een nieuw jaar. Hoe en voor hoeveel wordt de huurprijs geïndexeerd?

Verschillende soorten huurcontracten. Afhankelijk van de bestemming van het gehuurde gelden verschillende indexatieregels. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen het huren van een woning die dient tot hoofdverblijfplaats van een gezin of het huren van een ruimte die dient als kantoorruimte, garage, winkel of andere. Voor wat betreft de huur van een woning, gelden specifieke regels[1]. Voor de indexering van alle overige huurovereenkomsten geldt de algemene regel[2] van het Burgerlijk Wetboek.

Verplicht in het contract. Verhuurt of huurt u een winkelruimte, een garage of een kantoorruimte dan kan de huurprijs enkel worden geïndexeerd als dit effectief is opgenomen in het huurcontract.

Tip. Lees uw huurcontract aandachtig om na te gaan wat kan en wat niet kan.

Niet verplicht in het contract. Voor de woninghuur geldt een soepelere regeling. De huurprijs kan worden aangepast ook indien dit niet uitdrukkelijk bedongen is in de overeenkomst.

Enkel wanneer expliciet is opgenomen dat er geen indexering zal plaatsvinden of wanneer er enkel een mondelinge huurovereenkomst werd gesloten, is indexatie uitgesloten bij woninghuur.

Wanneer indexeren? Er mag eenmaal per jaar worden geïndexeerd. Gebruikelijk gebeurt de indexatie op de “verjaardag” van de inwerkingtreding van het contract.

Let op! De ondertekening van het huurcontract valt niet noodzakelijk samen met de datum van de inwerkingtreding ervan.

Voorbeeld. Het huurcontract wordt getekend op 15 januari. De huurperiode gaat in op 1 februari. Telkenmale vanaf 1 februari kan de huurprijs worden geïndexeerd.

Hoeveel indexeren? Het maximumbedrag dat mag worden geïndexeerd, wordt aan de hand van een wettelijke formule bepaald.

De formule is de volgende:

(basishuurprijs (voorzien in het huurcontract) x nieuw indexcijfer[3]) / aanvangsindexcijfer[4][5]

Huurcalculator. De overheid voorziet een online “huurcalculator”. U hoeft de maximumhuurprijs dus niet handmatig te berekenen[6]. Deze tool kan worden gebruikt voor alle soorten huurcontracten.

Automatisch indexeren? Afhankelijk van wat er bepaald is in het contract kan de indexatie automatisch dan wel op verzoek gebeuren. Wanneer er in het huurcontract is opgenomen dat de indexatie automatisch verloopt, zijnde zonder schriftelijke verwittiging, kijkt u als verhuurder best na of de geïndexeerde huurprijs effectief door de huurder wordt voldaan. Indien de huurder de indexering is vergeten toepassen, raden wij de verhuurder aan de huurder toch bijkomend schriftelijk te verwittigen.

Deze regeling is verschillend indien u een woning verhuurt of huurt. Bij verhuur van een woning kan een indexering nooit automatisch verlopen. De verhuurder moet de prijsaanpassing schriftelijk doorgeven aan de huurder. Omgekeerd, wanneer de huurprijzen dalen, zal de huurder hoogstwaarschijnlijk zelf het initiatief moeten nemen indien hij de huurprijs wenst aan te passen.

Vergeten? Indien de indexering uit het oog verloren is, kan op elk moment de huurprijs voor de toekomst worden aangepast.

Teruggaan in de tijd? Dat kan! Indien u bijvoorbeeld een kantoor verhuurt, kan u tot één jaar terug in de tijd de indexverhoging vorderen. Bij woninghuur daarentegen kan slechts tot drie maanden worden teruggegaan in de tijd.

REFIBO BVBA. Wenst u de huurindexatie toe te passen, een huurcontract op te maken of meer informatie te ontvangen omtrent uw mogelijkheden? REFIBO helpt u graag. Contacteer ons telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail via het volgende adres studiedienst@refibo.be.


[1] Art. 6 BW boek III titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, regels betreffende de huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder.

[2] Art. 1728bis BW.

[3] Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

[4] Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst gesloten werd. Let op, dit is dus niet noodzakelijk de maand vóór de inwerkingtreding van de huur.

[5] De gezondheidsindex moet toegepast worden voor contracten afgesloten vanaf 1994. Huurovereenkomsten afgesloten vóór 1994 hanteren het indexcijfer van de consumptieprijzen als aanvangsindex.

[6] De huurcalculator kan niet worden gebruikt voor contracten afgesloten vóór 1 januari 1984.