Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De feestdagen in 2022 en hun sociaalrechtelijke implicaties

De feestdagen in 2022 en hun sociaalrechtelijke implicaties

  • On 04/04/2022

Het tweede kwartaal van 2022 is officieel ingezet, houd uw agenda klaar: welke feestdagen zitten er nog aan te komen? Wat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een dag waarop niet wordt gewerkt? Hoe bepaalt u als werkgever wanneer deze dag gerecupereerd mag worden?

Overzicht feestdagen 2022.

Feestdag Datum
Nieuwjaar Zaterdag 01/01/2022
Paasmaandag Maandag 18/04/2022
Feest van de Arbeid Zondag 01/05/2022
Onze Lieve Heer Hemelvaart Donderdag 26/05/2022
Pinkstermaandag Maandag 06/06/2022
Nationale feestdag Donderdag 21/07/2022
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Maandag 15/08/2022
Allerheiligen Dinsdag 01/11/2022
Wapenstilstand Vrijdag 11/11/2022
Kerstmis Zondag 25/12/2022

Algemeen. Elke feestdag geldt als een verlofdag. De feestdagen zijn ontstaan door specifieke historische gebeurtenissen.

Vervanging. Omdat elke werknemer recht heeft op 10 feestdagen, wordt de feestdag die samenvalt met een zondag, of een dag waarop het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt, vervangen. De vervangingsdag wordt dan aanzien als de feestdag. In 2022 valt het Feest van de Arbeid in het weekend. Deze feestdag geef (eventueel) recht op een vervangingsdag.

Inactiviteitsdag. De dag waarop de werknemer normaal geen prestatie moet leveren, wordt aanzien als een inactiviteitsdag. Indien bijvoorbeeld de prestaties van de werknemer over 5 dagen per week zijn verdeeld, is zaterdag meestal de gewone inactiviteitsdag. Indien de prestaties over 4 dagen van de week zijn verdeeld, heeft de werknemer recht op vervanging voor de feestdagen die samenvallen met zijn 2 inactiviteitsdagen en een zondag. Indien de prestaties worden gespreid over 6 dagen in de week, moeten enkel de feestdagen die samenvallen met een zondag worden vervangen. Een speciale regeling geldt voor ondernemingen die 7 dagen op 7 actief zijn. In dit geval is de gewone inactiviteitsdag deze die samenvalt met de individuele rustdag van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen.

Bepaling van de vervangingsdag. Er bestaat een cascade van bevoegde personen of organen die de vervangingsdag mogen bepalen:

  • de paritaire comités of paritaire subcomités;
  • de ondernemingsraad;
  • de werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • de werkgever en de werknemers.

Indien geen vervangingsdag is vastgesteld overeenkomstig één van de opgesomde mogelijkheden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die in de onderneming op die feestdag volgt.