Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De fiscus compenseert

De fiscus compenseert

  • On 22/11/2007

Sinds 2004[1] kan de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit elke som die de fiscus aan een belastingplichtige moet terugbetalen, aanwenden ter betaling van de door deze belastingplichtige verschuldigde bedragen. Het gaat om voorheffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden betwist.

Sinds 8 januari 2008[2] is deze bevoegdheid echter nog uitgebreid. Vanaf dan kunnen niet enkel uw belastingtegoeden of btw-tegoeden gebruikt worden om andere fiscale schulden te compenseren, maar om alle mogelijke schulden te compenseren die door de FOD Financiën (lees: de fiscus) geïnd worden. Zo zal o.a. ook de boete voor een snelheidsovertreding of gerechtskosten kunnen gecompenseerd worden met een belastingtegoed.

Let wel! Wanneer u persoonlijk een bepaalde som van de fiscus terugkrijgt n.a.v. de indiening van uw aangifte van de personenbelasting, dan zal deze som niet kunnen gebruikt worden om de schuld van uw vennootschap t.o.v. de fiscus te compenseren. Immers, uw vennootschap en uzelf worden fiscaal gezien als 2 verschillende entiteiten.

 

 


[1] Programmawet 27/12/2004

[2] Programmawet 29/12/2008