Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Extra kost voor de werkgever

Extra kost voor de werkgever

  • On 24/11/2007

Door de wijzigingen aan de wetgeving betreffende het vertrekvakantiegeld die op 1 januari 2007 in werking zijn getreden, is de werkgever in december vertrekvakantiegeld verschuldigd aan de werknemers van wie de gemiddelde arbeidsduur in de loop van het jaar verminderd is. Het gaat hier bijvoorbeeld om werknemers die in deeltijds ouderschapsverlof gegaan zijn.

Concreet houdt dit in dat de werkgever aan deze werknemers:

  • het vakantiegeld zal moeten uitbetalen voor de in 2013 niet opgenomen vakantiedagen of -uren (omwille van de arbeidsduurvermindering)
  • én het vakantiegeld voor de dagen die ze dit jaar opgebouwd hebben en waarop ze volgend jaar, dus in 2014, recht hebben; een vervroegde uitbetaling dus van vakantiegeld (enkel en dubbel) dat normaal pas volgend jaar verschuldigd zou zijn.

Het gaat dus eigenlijk om dezelfde betaling die normaal enkel bij het einde van een arbeidsovereenkomst verschuldigd is. De betaling van dit vertrekvakantiegeld betekent een onvoorziene meerkost voor de werkgever die in de maand december bovenop de normale lonen en de eindejaarspremie komt. Het kan om een bedrag van € 3.000 à € 4.000 per betrokken werknemer gaan.