Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De Inhoudsplicht bij fiscale en sociale schulden, nu ook voor de bewakingssector en de vleessector

De Inhoudsplicht bij fiscale en sociale schulden, nu ook voor de bewakingssector en de vleessector

  • On 24/11/2022

In de bouwsector bestaat de inhoudingsplicht bij fiscale en sociale schulden al een geruime tijd. Wat minder gekend is, is dat deze inhoudingsplicht ook van toepassing is in de vleessector en in de bewakingssector. Wat houdt deze inhoudingsplicht in? En welke risico’s en gevolgen zijn eraan verbonden indien deze reglementering niet wordt gevolgd? 

Inhoudingsplicht?

Indien u met een aannemer of onderaannemer werkt in de bouwsector, vleessector of in de sector van de bewakings- en of toezichtdiensten zijn er enkele verplichtingen van toepassing die u dient te volgen alvorens de factuur te betalen [1]. Zo controleert u eerst en vooral of de (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft. Hiervoor gaat u ten rade gaan bij de gegevensdatabank van de belastings- en RSZ-dienst. De FOD financiën en de sociale zekerheid stellen hiervoor handige tools ter beschikking:

  • Databank FOD financiën
  • Databank Sociale zekerheid

Door het ondernemingsnummer van de betrokken onderneming in te geven op de bovenstaande websites, ziet u in een oogopslag of uw (onder)aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft op het moment dat u de factuur wenst te vereffenen. Als uw aannemer fiscale schulden heeft, dan moet u 15% van het verschuldigde bedrag (excl. btw) doorstorten door naar de FOD financiën [2]. Blijkt dat uw aannemer sociale schulden heeft, dan bent u verplicht 35% van uw factuurbedrag (excl. btw) door te storten aan de RSZ [3].

Tip: Indien bij opzoeking blijkt dat er geen schulden zijn, is het aangeraden om dit te documenteren (print) en bij de desbetreffende factuur te voegen. 

Voor de RSZ kunt u in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant gebeurt. Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen. (Let op: deze storting is enkel voor sociale schulden.) De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box Enterprise en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.

Wat gebeurt er bij het niet naleven van de inhoudingsplicht?

De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de inhoudingsverplichting niet naleven riskeren een administratieve geldboete. Deze boete kan oplopen tot het dubbele van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en worden doorgestort [4]. Bovendien riskeert u hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor het betalen van de schulden van de aannemer, weliswaar maximaal ten belope van de totale prijs van de uitgevoerde werken [5].

Welke sectoren?

De reglementering over de inhoudingsplicht en administratieve boete/ hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op:

  • Werken in onroerende staat  met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
  • De levering van stortklaar beton 
  • Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten 
  • Werken in de vleessector 

Heeft u vragen over dit onderwerp? REFIBO zoekt samen met u naar de optimale werkmethode voor deze regelgeving. Contacteer ons via mail op studiedienst@refibo.be of telefonisch op 09/223.31.54.

[1] Art. 403 WIB 92

[2] FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB)

[3] Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB)

[4] Artikel 393, §1 en 2 WIB 92 en/of artikel 404 WIB 92, oud

[5] Artikel 54 WMGI en/of artikel 402 WIB 92,oud