Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Plan uw investeringen tijdig in, het einde van de verhoogde investeringsaftrek van 25% staat voor de deur

Plan uw investeringen tijdig in, het einde van de verhoogde investeringsaftrek van 25% staat voor de deur

  • On 28/11/2022

Als kleine onderneming kan u nog tot 31 december 2022 genieten van de verhoogde investeringsaftrek van 25% op investeringen. Vanaf 1 januari 2023 vervalt deze voordelige regelgeving en zal het standaardtarief van 8% opnieuw van toepassing zijn. Hoe kunt u de resterende tijd optimaal benutten en wat zijn de voorwaarden? 

Een heropfrissing van de investeringsaftrek:

Als steunmaatregel tijdens de Coronacrisis is het standaardtarief voor de investeringsaftrek tijdelijk opgetrokken van 8% tot 25%. Deze voorlopige maatregel is voor het eerst van start gegaan op 12 maart 2020 en loopt binnenkort ten einde op 31 december 2022.

Indien u door een gebrek aan voldoende belastbare winst belet werd om van de investeringsaftrek te genieten kan u dit voor investeringen tot 31 december 2021 overdragen naar de belastbare tijdperken van 2022 en 2023.

Bespaar tegelijk op de vennootschapsbelasting en geniet van uw investering.

Stel dat u voor het huidige jaar nog een fiscaal lichte vracht aankoopt om pakketten rond te brengen voor uw onderneming. De aanschaffingswaarde bedraagt €40.000 waarbij u nu nog geniet van een investeringsaftrek van €10.000 (25% van €40.000). Aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting bespaart u €2.500 (25% Venb * €10.000).

Wanneer u dezelfde investering uitstelt tot 2023: zal de investeringsaftrek u €3.200 (€40.000 * 8%) opleveren wat tot een belastingbesparing van €800 (€3.200 * 25% Venb. ) leidt, een merkbaar verschil.

Aan de slag met de interestaftrek? Dit zijn de voorwaarden:

Niet zomaar elke investering kan aan de basis liggen om de investeringsaftrek te benuttigen. In concreto dient u rekening te houden met de volgende toepassingsvoorwaarden bij uw investering:

  • De investering dient te gebeuren in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa;
  • Die u in België gebruikt om uw beroepswerkzaamheid uit te oefenen;
  • Er geldt een minimale afschrijvingsperiode van drie jaar;
  • De investering is in nieuwe staat tijdens het jaar of boekjaar verkregen of tot stand gekomen;

De eigendomsvoorwaarde

Het tijdstip waarop u als juridisch eigenaar in het bezit bent van de aankoop is een belangrijke voorwaarde. Een factuur alleen is in dit geval niet voldoende aangezien er sprake moet zijn van een inbezitneming of eigendomsoverdracht.

Zodra beide partijen een overeenkomst gesloten hebben voor de overdracht van immateriële of materiële activa valt dit onder de toepassingsvoorwaarden. De betaling van de goederen en het feit of de goederen wel- of niet geleverd zijn staat hier los van.

Ook bij vooruitbetalingen: Indien u tijdens het boekjaar vooruitbetalingen verricht hebt wordt de investeringsaftrek berekend op dit bedrag.

Om bij stil te staan:

Met het einde van de verhoogde investeringsaftrek in het vooruitzicht kan u niet zomaar elke investering in materiële of immateriële vaste activa in aftrek brengen:

  • Vaste activa die niet afschrijfbaar zijn, zoals terreinen, of die niet aan de minimale afschrijvingsperiode van drie jaar voldoen.
  • Materiële of immateriële vaste activa die u aanwendt om aan derden over te dragen. Op uitzondering dat het gebruiksrecht aan een belastingplichtige bezorgd wordt die ook voldoet aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek, maar van dit recht geen gebruik maakt.
  • Investeringen die ook voor privégebruik ingezet worden: Let op, Indien u de investeringsaftrek wenst te gebruiken voor een onroerend goed dat zowel privé als beroepsmatig gebruikt wordt kan u wel van de investeringsaftrek genieten voor het beroepsmatige deel. Op voorwaarde dat het onderscheid duidelijk kenbaar gemaakt is.
  • Personenwagens en auto’s voor beroepsmatig en privégebruik. Lichte vrachtauto’s die de fiscus gelijkstelt met personenwagens en niet aan de voorwaarden van een lichte vrachtauto voldoen genieten wel van de investeringsaftrek.

Hebt u vragen over de investeringsaftrek of wilt u uw investering fiscaal en financieel maximaal benutten? Contacteer ons via mail op studiedienst@refibo.be of telefonisch op 09/223.31.54.