Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Een verkeersboete met een bedrijfsvoertuig? één zonde, tweemaal gestraft

Een verkeersboete met een bedrijfsvoertuig? één zonde, tweemaal gestraft

  • On 24/11/2022

In de media is heel wat commotie ontstaan omtrent de extra boetes die een jaar na de snelheidsovertreding bijkomend in de brievenbus vallen. Hoe zit de vork nu precies in de steel? Een overtreding die werd begaan met een bedrijfswagen geeft aanleiding tot een extra verplichting om de bestuurder van het voertuig te identificeren. Ook wanneer het gaat om een eenmanszaak maakt Justitie geen uitzondering. Wij overlopen voor u de belangrijkste aspecten van deze kwestie. 

Vraag tot inlichting

De boosdoener in deze kwestie is een artikel van de wegverkeerswet [1]. Dewelke inhoudt dat indien een voertuig waarmee een verkeersovertreding werd begaan ingeschreven is op naam van een vennootschap of een ondernemingsnummer de bestuurder moet geïdentificeerd worden. Die identificatie moet gebeuren binnen de 15 dagen nadat u de vraag tot inlichting heeft ontvangen. Waar staat die vraag tot inlichting? Vroeger was deze terug te vinden op de laatste pagina van de boete en werd dit heel vaak over het hoofd gezien. Justitie erkent dit probleem en heeft intussen de lay-out opnieuw onder handen genomen. Alsnog heeft Justitie beslist om deze ondernemingen te bestraffen.

Forfaitaire boete

FOD justitie verklaart dat het bestraffen van deze ondernemingen kadert in het identificeren van recidivisten om zo het aantal verkeersdoden te kunnen reduceren. Bij de FOD justitie stelt men vast dat bij twee op de drie verkeersovertredingen door bedrijfswagens er geen identificatie gebeurt. Om die reden kregen verschillende bedrijven de afgelopen periode een forfaitaire boete van 509,06 euro in de bus naar aanleiding van verkeersovertredingen in 2021. Voor kleine verkeersinbreuken valt deze sanctie dus behoorlijk zwaar uit. Door de FOD werd wel verzekerd dat de ondernemers die meerdere inbreuken begingen voorlopig slechts 1 minnelijke schikking zullen ontvangen en de kans krijgen om via justonweb.be/fines de andere overtredingen te regulariseren.

Kritiek in de praktijk

Deze maatregel van de FOD justitie stoot in de praktijk op heel wat protest. Enerzijds wordt aan de kaak gesteld dat deze sanctie niet de juiste doelgroep treft. De ondernemers die 2 of 3 km/u te snel reden en meteen hun boete betaalden zijn momenteel het slachtoffer van de jacht op wegpiraten. 

Ook op vlak van de GDPR plaatst men enkele vraagtekens. Her en der wordt geopperd dat deze praktijk ruikt naar machtsmisbruik. In de media verschenen al een aantal “tips & tricks” die gaan van het niet betalen van de bijkomende boete tot het betwisten van deze boete via de rechtbank. Bijgevolg riskeert u dat de rechtbank u een veel hogere boete oplegt! 

Ons advies

REFIBO gelooft alvast in het principe “beter voorkomen dan genezen”. In dat opzicht geven wij mee dat het mogelijk is om voor elk ingeschreven voertuig de gebruikelijke bestuurder te registreren. Vervolgens ontstaat een vermoeden wie de bestuurder is van het voertuig dat de overtreding begaat. Zo vermijdt u de afstraffing voor een gebeurlijke vergeetachtigheid. Deze registratie kunt u  in orde brengen via de kruispuntbank voertuigen. Verder valt het af te wachten of het protest in de praktijk enige veranderingen zal opdringen. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Heeft u vragen over dit onderwerp? REFIBO helpt u graag verder. Contacteer ons via mail op studiedienst@refibo.be of telefonisch op 09/223.31.54.

[1] https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1968031601~invynqx4tj/