Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De KMO-groeisubsidie 2022, vele handen maken licht werk!

De KMO-groeisubsidie 2022, vele handen maken licht werk!

  • On 14/06/2022

Ook in juli en augustus 2022 kan u beroep doen op de KMO-groeisubsidie, een ideale kans om uw strategische doelen een nieuw leven in te blazen. Maar wat is een groeisubsidie? Voor welke thema’s kan u deze subsidie aanvragen en hoe vraagt u dit aan voor de komende periode? 

Wat is het?

Duurzame ontwikkeling, de circulaire economie en maatschappelijke welzijn, allemaal belangrijke thema’s die vandaag de dag niet meer weg te denken zijn binnen de missie en visie van veel bedrijven. Een goed verantwoorde missie en visie is niet alleen één van de belangrijkste bouwblokken van het businessplan. Het concretiseert ook het interne en externe marketingverhaal naar uw stakeholders en klanten en helpt bij het financieren van uw onderneming.  

Net zoals vorig jaar het geval was kunt u ook dit jaar uw duurzame doelen makkelijker bereiken met behulp van de KMO-groeisubsidie. De KMO-groeisubsidie wordt enkel toegekend wanneer het groeitraject van de KMO zich situeert binnen het volgende kader:

Deze subsidie heeft een totaalbedrag van 50.000 euro en bestaat uit 2 luiken. Het eerste deel subsidieert maximaal 25.000 euro van het extern advies of consultancy. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een externe dienstverlener om een go-to market strategie uit te werken bij het aanboren van een internationale markt. Het tweede luik dekt tot 25.000 euro van de loonkost in het eerste werkjaar wanneer u een nieuwe strategisch medewerker aanneemt in het kader van de bovengenoemde thema’s.

Ook voor 2022

Om binnen 2022 de KMO-groeisubsidie aan te vragen is het belangrijk om op tijd uw aanvraag in te dienen binnen de voorziene periodes. Tussen 1 juli en 31 augustus kan u hiervoor uw eerste aanvraag indienen. De daaropvolgende oproep voor de KMO-groeisubsidie gaat pas van start op 1 november tot 31 december.

Beoordelingscriteria

Er zijn vier evaluatiecriteria waarop de subsidieaanvragen beoordeeld worden (zie kader). Op basis van de evaluatiecriteria worden de aanvragen gecategoriseerd en gerangschikt per thema. Daarnaast wordt het voorziene budget onderverdeeld per thema waarbij de best gerangschikte subsidieaanvragen het eerst voorzien worden tot het budget op is.

1. Ambitie Hoe ambitieus is de missie en visie van de aanvrager? Wat zijn de KPI’s die de onderneming hiervoor hanteert, zal het vertalen in een duurzame groei en/of verhoging van de competitiviteit van de onderneming?

2. Transformatie

Welke impact zal de groei hebben op de bedrijfsprocessen en uitvoering van de onderneming? 
3. Onderbouwde aanpak Is er een concreet, doordacht stappenplan dat de onderneming gaat volgen om het groeitraject te realiseren? De terugkoppeling naar de KPI’s is hiervoor belangrijk
4. Noodzaak aan kennis en expertise       Is de verworven kennis en expertise noodzakelijk om het groeitraject uit te voeren? Hoe efficiënt is de dienstverlener en is het realistisch dat de ambitie gerealiseerd kan worden?  

Hoe aanvragen? 

1. Uw aanvraag indienen

U kan online uw subsidieaanvraag indienen. Hierbij zal u moeten inloggen en uw projectbeschrijving uploaden.

2. Mondelinge toelichting

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria. Bij extra toelichting kan de projectadviseur u uitnodigen voor een gesprek om het duurzaam groeitraject van uw onderneming verder toe te lichten.

3. Beslissing

Nadat de administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een beslissing genomen heeft in samenwerking met uw dossierbeheerders wordt u op de hoogte gebracht via e-mail. 

4. Uitbetaling

De gesubsidieerde prestaties mogen ten vroegste starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. De uitbetaling vraagt u per mail aan via kmo-groeisubsidie@vlaio.be. Hier voegt u de benodigde bewijsstukken aan toe en naargelang het type steun of advies kan men aanvullende bewijsstukken vragen. De uitbetaling kan dan ook anders verlopen.

Wenst u meer info over de groeisubsidie of wenst u begeleiding bij het opstellen van uw subsidiedossier? Aarzel niet om ons te contacteren via studiedienst@refibo.be of telefonisch op +32 9 223  31 54.