Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Duidelijkheid inzake de gesplitste aankoop

Duidelijkheid inzake de gesplitste aankoop

  • On 26/07/2013

Minister van Financiën, Koen Geens, wil duidelijkheid scheppen over de techniek van de gesplitste aankoop die wordt voorafgegaan door een schenking. Mag u dit nu wel of niet toepassen?

Wat vooraf ging. In een eerder nieuwsje kon u lezen dat de administratie op 10 april 2013 een nieuwe circulaire (1) de wereld in had gestuurd die oplijst wat wel en wat niet als fiscaal misbruik wordt gezien bij successieplanning.

Wat toen opviel, was dat de gesplitste aankoop niet meer in de ‘zwarte lijst’ stond. Dit is immers de techniek bij uitstek om successierechten te vermijden bij de overdracht van een onroerend goed. Wanneer ouders op latere leeftijd bijvoorbeeld een tweede woning aankopen, kopen zij i.p.v. de volle eigendom, enkel het vruchtgebruik. Hun kinderen kopen dan de blote eigendom met geld dat de ouders hun vooraf hebben geschonken. Op die manier kunnen de ouders de tweede woning blijven gebruiken gedurende hun leven. Wanneer de ouders overlijden, gaat het vruchtgebruik naar de kinderen over, waardoor ze de volle eigendom van de tweede woning bekomen en dit zonder enige successierechten te moeten betalen.

Het feit dat deze techniek niet meer voorkomt op de nieuwe zwarte lijst, wil echter niet zeggen dat de administratie deze techniek goedkeurt! Ze wou deze handeling immers niet meer aanvechten op basis van de anti-misbruikbepaling, maar op basis van een ander artikel in de wet (2). Dit nieuwe standpunt van de administratie stuitte op heel wat kritiek en op 24 juli 2013 liet Minister van Financiën, Koen Geens, weten dat hij een beslissing heeft ondertekend die de onduidelijkheid moet wegnemen over de aanvaardbaarheid van de techniek van de gesplitste aankoop.

Wat houdt de nieuwe beslissing in? De nieuwe beslissing komt erop neer dat een gesplitste aankoop met voorafgaande schenking nog wel aanvaardbaar is in het geval:

Het duidelijk is dat de begiftigde vrij over de geschonken sommen heeft kunnen beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer kan worden aangetoond dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop.
Op de voorafgaande schenking schenkingsrechten zijn betaald.

 


Bron: Persbericht 24/07/2013 op www.koengeens.be

(1) Circulaire nr. 5/2013 dd. 10/04/2013

(2) Art. 9 Wetboek der Successierechten