Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Online aankopen. Wat met de btw?

Online aankopen. Wat met de btw?

  • On 21/06/2013

Waar moet u als btw-belastingplichtige op letten als u online goederen aankoopt? Gelden hier andere regels dan wanneer u ze bij u in de winkel om de hoek koopt? Wat als de goederen vanuit een andere lidstaat naar België moeten overgebracht worden?

Koopt u als btw-plichtige beroepsmatig goederen aan via internet? Dan zijn nog steeds de btw-regels van toepassing zoals deze gelden voor gewone aankopen. Het is dus steeds vereist een correcte factuur[1] te krijgen. Dit houdt onder meer in dat deze uw btw-nummer moet bevatten. Wanneer u bijgevolg aankopen doet via een website en u hoeft geen btw-nummer in te geven, zit dit al fout.

Koopt u goederen aan in een andere EU-lidstaat? Dan is dit een intracommunautaire verwerving, wanneer de goederen ook effectief het land van aankoop verlaten en naar België worden gebracht. Hierop dient de leverancier van de andere lidstaat geen btw te rekenen, maar vermeldt op de factuur “btw verlegd” en uw Belgisch btw-nummer. Het is vervolgens aan u om de verschuldigde btw op te nemen in uw eigen btw-aangifte[2]. Tegelijkertijd neemt u in dezelfde aangifte deze btw dan ook weer in aftrek in de mate dat het een beroepsmatige aankoop betreft.

Krijgt u toch een factuur met buitenlandse btw op gerekend? Vraag dan om een creditnota en een nieuwe factuur zonder deze buitenlandse btw. Immers, deze onterecht aangerekende btw zal u niet kunnen recupereren in België noch in de andere lidstaat. Wanneer u niet tijdig een correcte factuur krijgt, kan u zelf een vervangend stuk opmaken op basis waarvan u de btw alsnog kan recupereren[3].

Wat moet er op zo’n vervangend stuk zoal staan? Nagenoeg hetzelfde als de factuur zelf[4]. Krijgt u echter nadien een correcte factuur toegestuurd van de leverancier uit de andere lidstaat, moet u wel een verwijzing naar die factuur aanbrengen op het vervangend stuk en vise versa.

Let dus op met aankopen op website van een andere lidstaat! U zou op die manier immers 2 keer btw kunnen betalen.

Het bovenstaande geldt enkel m.b.t. de levering van goederen. Voor diensten gelden andere regels die in “Meer dan cijfers en letters 3” worden uiteengezet.

 

 Bron: Tips & Advies Btw – Jaargang 1 – nummer 1 – 15 mei 2013, “Zijn beroepsmatige aankopen via internet ‘btw-gevaarlijk’?


[1] KB nr. 1, art. 5

[2] Art. 51, §1, 2° W. BTW

[3] KB nr. 1, art. 9, §1

[4] KB nr. 1, art. 9, §2