Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De storm rond de monsterboete van 309% is gaan liggen

De storm rond de monsterboete van 309% is gaan liggen

  • On 26/07/2013

De verschrikking die de “monsterboete” ooit was, lijkt de redelijkheid te hebben teruggevonden. Nu de wetgeving effectief is aangepast, bespreken wij wat er van de dreiging van de 309%-aanslag is overgebleven.

Nieuwe wet, nieuwe circulaire. In een eerder nieuwsje bespraken we het wetsontwerp dat op tafel lag om de “monsterboete” van 309% te milderen. Dit ontwerp is ondertussen omgezet in wet[1] en verduidelijkt in een circulaire[2] enkele dagen nadien.

Wat zegt de nieuwe wet? De wetswijziging heeft voor gevolg dat de bijzondere aanslag geheime commissielonen nog slechts per uitzondering zal worden toegepast. De voormelde aanpassing leidt er immers toe dat de monsterboete niet meer zal worden toegepast wanneer u, als genieter van het voordeel, effectief op het genoten voordeel wordt belast in de personenbelasting binnen de aanslagtermijn van 3 jaar. Dit tegen het marginale tarief (lees: het percentage van de hoogste schijf), vermeerderd met de gemeentebelasting. Hiermee krijgt de bijzondere aanslag zijn initiële bedoeling terug, nl. de taxatie rechtzetten. De enige sanctie die aldus nog overeind blijft, is dat het niet aangegeven voordeel wordt beschouwd als een verworpen uitgave voor de onderneming. En zelfs deze sanctie wuift Minister van Financiën Koen Geens weg. Zo staat er in de circulaire te lezen dat dubbele belasting zoveel als mogelijk dient te worden vermeden, zeker in het geval er geen sprake is van kwade trouw. Het voordeel laten belasten in de personenbelasting en vervolgens toevoegen aan het resultaat van de vennootschap om het dan nog eens te belasten in de vennootschapsbelasting, betekent immers een dubbele belasting. Het verwerpen van deze kosten kan bijgevolg, volgens Geens, achterwege blijven.

Wanneer geldt de 309%-aanslag nog wel? Wanneer de aanslagtermijn is verstreken, zodat het voordeel niet meer in de personenbelasting kan worden belast, is de monsterboete nog wel toepasbaar. Tevens is dit ook het geval wanneer de vennootschap de genieter van het voordeel weigert te identificeren, waardoor deze niet zal kunnen worden belast in de personenbelasting of wanneer het steekpenningen betreffen.

Vanaf wanneer geldt de versoepeling? De nieuwe regeling is van kracht vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013), maar zal ook reeds in alle lopende dossiers kunnen worden toegepast.


[1] Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013

[2] Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 dd. 22.07.2013