Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Duurdere voorraden vanwege de inflatie? Het verschil zit in de waarderingsregels

Duurdere voorraden vanwege de inflatie? Het verschil zit in de waarderingsregels

  • On 24/06/2022

De recente prijsstijgingen voelt u niet alleen in uw fabricagekostprijs. Het kan ook uw belastbaar resultaat beïnvloeden op het einde van het boekjaar. Voorraden, niet verkochte goederen, zijn niet aftrekbaar als beroepskosten. Hoe hoger de waarde van uw voorraad hoe minder beroepskosten, wat dus impliceert in een hoger belastbaar resultaat. De waardering van uw voorraad is een belangrijk aandachtspunt maar kan u zomaar uw waarderingsmethode aanpassen? Ontdek de regels

Wat zijn waarderingsregels?

De waarderingsregels zijn de afspraken die het bestuursorgaan van een vennootschap maakt bij het opmaken van de waarde van haar inventaris. De waarderingsregels hebben dus een invloed op de waarde van afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen en tenslotte ook voorzieningen voor risico’s en kosten.

Voor vennootschappen die producten vervaardigen of een inventaris hebben met voorraden zal de inflatie een grote invloed hebben op de jaarrekening. De hogere prijzen voor energie en grondstoffen zorgen niet alleen voor een hogere fabricagekostprijs. Naargelang de waarderingsmethodiek die het bestuursorgaan hanteert zal ook de waarde van de eindvoorraad hoger geschat worden. Dit heeft een directe impact op het vermogen, de financiële positie en het uiteindelijke resultaat van de vennootschap. Net daarom is het belangrijk dat de gekozen methode ieder boekjaar identiek blijft en voldoet aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De afweging tussen LIFO en FIFO bij waardering voorraad 

De meest gebruikte methodes om de voorraad te waarderen zijn FIFO en LIFO. De First In First Out (FIFO) methode gaat ervan uit dat de goederen die het eerst geproduceerd zijn als eerste worden verkocht. Bijgevolg bestaat de eindvoorraad uit later aangekochte/geproduceerde producten. Deze methode is vatbaar voor de recente prijsschommelingen en de omloopsnelheid van de voorraad. Een tragere omloopsnelheid en een hoge stijging van de prijzen zorgen beiden voor een stijging van de voorraadwaardering en een hoger belastbaar resultaat.

In tegenstelling tot FIFO, zal de Last In First Out (LIFO) methode de laatst aangekochte/geproduceerde producten als eerste uit voorraad nemen. De voorraad wordt met andere woorden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde die in het begin van het jaar van toepassing was.

Wijziging van de waarderingsregels?

Het is de algemene regel dat de waarderingsmethode jaar op jaar onveranderd blijft, dus éénmaal dat u gekozen heeft voor de FIFO-methode kan u dit jaar, anno 2022, niet zomaar overstappen naar de LIFO-methode die beter gedekt is tegen de prijsstijgingen.

Er is wel een mogelijkheid om deze waarderingsregels aan te passen. Wanneer uw vennootschap het voorbije jaar een structurele, economische of technologische verandering ondergaat, kan u stellen dat de huidige waarderingsregels geen getrouw beeld meer scheppen. Dit dient u nadien verder te verantwoorden in de toelichting van de jaarrekening.

Bij een gebrek aan motivering waarom de waarderingsregels gewijzigd zijn kan dit wel nadelige fiscale gevolgen hebben.

In een notendop:

Met de huidige prijsstijgingen kan het wel de moeite lonen om even de afweging te maken tussen de voorraadwaarderingsmethoden. Als u over de juiste argumenten beschikt om een wijziging te verantwoorden kan u alvast zorgen dat de jaarrekening gespaard blijft van de hogere prijsschommelingen en u tevens een lager belastbaar resultaat heeft. Anderzijds zijn er wel fiscale gevolgen verbonden wanneer u geen geldige argumenten voorlegt bij het wijzigen van de waarderingsregels. U zal onder andere een bijkomende belasting betalen vanwege het onderschatten van de voorraad (activa).

Bent u op zoek naar accountancy, fiscaal of juridisch advies over de waarderingsregels? REFIBO helpt u graag verder! Contacteer ons op studiedienst@refibo.be of 09/223.31.54 om een afspraak in te plannen.