Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een erfenissprong om de dromen van de jongere generatie waar te maken?

Een erfenissprong om de dromen van de jongere generatie waar te maken?

  • On 11/04/2018

De nieuwe erfenissprong zorgt ervoor dat de jongere generatie de droom van een eigen woning of onderneming zal kunnen waarmaken. Ouders die erven kunnen deze erfenis belastingvrij schenken aan hun kinderen.

Doel. U heeft als begunstigde erfgenaam wellicht de wens om (een stuk) van uw erfdeel door te schenken aan de volgende generatie. Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die volledig of voor een deel doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen.

2X belasting betalen? Vanuit fiscaal oogpunt betekent dit dat er op korte tijd in principe tweemaal een belasting op de overdracht van dezelfde goederen wordt geheven. Een eerste keer wordt er erfbelasting betaald op de erfelijke overdracht en een tweede maal een schenkbelasting op de overdracht tussen de erfopvolger-schenker aan de volgende generatie.

Neen! De nieuwe regelgeving zorgt voor een vrijstelling van de schenkbelasting. Als de waarde van de goederen (die met erfbelasting is belast) binnen het jaar door de erfopvolger wordt geschonken aan de volgende generatie, is deze schenking vrijgesteld van schenkbelasting. Deze erfenissprong wordt fiscaal vertaald in een vrijstelling van de schenkbelasting, niet van de erfbelasting.

Volgens de regeltjes. De waarde van de goederen moet effectief aan de begiftigde worden overgedragen binnen het jaar na het overlijden van de erflater. De vrijstelling kan met andere woorden niet worden toegepast bij een schenking onder een opschortende voorwaarde of termijn.

De toepassing van de sprong vereist nog[1]:

  •          dat de schenking wordt opgenomen in een notariële akte ( ter controle van het bewijs dat de termijn van één jaar is gerespecteerd);
  •          dat de erflater na 31 augustus 2018 is overleden;
  •          dat er erfbelasting werd geheven op de erfelijke overdracht[2];
  •          dat deze erfbelasting werd geheven door het Vlaamse Gewest;
  •          dat de vrijstelling die geldt in de schenkbelasting niet hoger kan zijn dan het bedrag van de erfbelasting dat reeds werd geheven;
  •          dat de geheven erfbelasting reeds is betaald op het ogenblik dat de vrijstelling in de schenkbelasting wordt toegepast. 

Transparantie. Het is steeds de bedoeling dat de band tussen de verkrijging uit de nalatenschap en de vrijgestelde schenking duidelijk zichtbaar is.

Wanneer? Het nieuwe federale erfrecht (waaronder de bepaling over de erfenissprong) en de nieuwe tarieven zullen van kracht zijn vanaf 1 september 2018.

Tip. De hervorming van het erfrecht uit zich in meerdere aspecten. Ontdek via REFIBO wat de veranderingen nog meer in petto hebben.

Bronnen 

Voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht (VR 2018 0203 DOC.0159/2TER).


[1] Nieuw artikel 2.8.6.0.9. VCF.

[2]Tarieven erfbelasting in de rechte lijn:

SchijvenTarieven erfbelasting in de rechte lijn in %
€ 0 – € 50.0003%
€ 50.000 – € 250.0009%
> € 250.00027%