Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Een gebouw op plan kopen? Waar moet u op letten?

Een gebouw op plan kopen? Waar moet u op letten?

  • On 25/04/2012

Een gebouw op plan kopen is een goed alternatief voor diegenen die willen bouwen, maar zich niet willen bezighouden met de rompslomp die hiermee gepaard gaat. Bovendien biedt een gebouw op plan een goede bescherming voor de eigenaars van de nieuwbouw, althans wanneer het contract of de zogenaamde ‘compromis’ op een correcte manier opgesteld wordt.

De bescherming van de koper wordt geregeld in de woningbouwwet, ook wel gekend als de wet-Breyne. Deze wet beschermt de kandidaat-bouwer of de kandidaat-koper van een tebouwen of in aanbouw zijnde woning tegen de opname van onrechtmatige bedingen in de contracten en tegen het risico van insolvabiliteit van de medecontractant. De wet is van toepassing op gebouwen die (hoofdzakelijk) bestemd zijn voor huisvesting. Ook gebouwen voor gemend gebruik komen dus in aanmerking, wanneer de beroepsruimte niet meer dan 50% van het gebouw inneemt.

De woningbouwwet stelt dat, om beschermd te zijn, u slechts één contract mag afsluiten met één aannemer of bouwpromotor. Bovendien moet deze aannemer zich ertoe verbinden om de woning (verder) af te werken. Het kopen van een halfafgewerkte woning, zonder dat de aannemer het gebouw zal afwerken, valt met andere woorden niet onder de wettelijke bescherming. Het contract moet daarnaast enkele wettelijke verplichte bepalingen bevatten. Het gaat hier ondermeer om de totaalprijs van de werken en de betalingswijze, begin- en einddatum van de werken, de identiteit van de eigenaar van de grond, een nauwkeurige beschrijving van de woning en gegevens over de bouwvergunning.

Tip! Is de bouwvergunning nog niet rond, dan kan u toch reeds een contract afsluiten. U kan dan een opschortende voorwaarde laten opnemen in het contract. Dit betekent dat de werkzaamheden pas zullen starten wanneer de bouwvergunning toegekend wordt. Wordt de bouwvergunning geweigerd dan wordt het contract verbroken.

Speciale aandacht moet geschonken worden aan de betalingswijzen van een woning op plan. Om te vallen onder de wettelijke bescherming is het noodzakelijk dat de woning betaald wordt met voorschotten. Deze voorschotten mogen echter nooit hoger zijn dat de reeds uitgevoerde werken. Bovendien mag bij de afsluiting van de overeenkomst maximaal een voorschot van 5% van de totale prijs gevraagd worden. Vóór het afsluiten van de overeenkomst mogen er nooit betalingen gebeuren.

Eens het gebouw volledig afgewerkt is, volgt de voorlopige oplevering. Op dit moment zal het saldo van het aankoopbedrag betaald moeten worden. Vóór de voorlopige oplevering is het de aannemer die instaat voor alle risico’s inzake diefstal, brand en stormschade. Eventuele schade zal hij moeten herstellen. Voor werken die niet uitgevoerd werden binnen de contractuele uitvoeringstermijnen, kan bovendien een schadevergoeding geëist worden.

De definitieve oplevering gebeurt minimum één jaar na de voorlopige oplevering. De periode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering moet de koper de mogelijkheid geven om na te gaan of de woning al dan niet (verborgen) gebreken vertoont. Echter, ook na de definitieve oplevering blijft de aannemer aansprakelijk. Tot 10 jaar na de definitieve oplevering zal de aannemer aansprakelijk blijven voor zware zichtbare gebreken aan de woning.

Tip! Wanneer u een woning koopt die gebouwd werd op plan en die minder dan 10 jaar oud is dan zal ook u, als nieuwe eigenaar, van deze aansprakelijkheid gebruik kunnen maken.

Tip! Lees de infobrochure van de confederatie bouw over de Wet Breyne om alle voorwaarden te weten te komen.