Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Fiscale lasten vormen grootste aandeel in administratieve lasten

Fiscale lasten vormen grootste aandeel in administratieve lasten

  • On 26/04/2012

De kosten omvatten zowel de tijd als de middelen die nodig zijn om de regelgeving te begrijpen, de inlichtingen te verzamelen, te verwerken, voor te stellen of te bewaren, alsook om de nodige formulieren in te vullen. Ze omvatten de administratieve kosten voor de belastingsaangifte, maar niet de betaling op zich. Ook de aankoop van materieel of installaties om aan de regelgeving te voldoen, worden niet meegeteld. Er wordt zowel rekening gehouden met kosten die de onderneming zelf maakt (interne kosten), als kosten die worden gemaakt door een externe persoon of onderneming, zoals bijvoorbeeld een boekhouder (externe kosten).

Ondernemingen
Voor 2010 bedroegen de totale lasten voor ondernemingen 5,07 miljard euro of 1,43% van het bruto binnenlands product (bbp). Opgesplitst naar regelgevingdomein blijkt dat de fiscale lasten het grootste deel van de kosten vertegenwoordigen. De interne kosten zijn ongeveer even hoog als de externe kosten. Enkel voor milieu nemen de interne kosten duidelijk de overhand.

Wanneer men de ondernemingen gaat opsplitsen in grootte (klein, middelgroot en groot), dan blijkt dat de fiscale regelgeving de grootste administratieve lasten met zich meebrengt en dit zowel berekend als kost per werknemer, als in een percentage van de omzet. Bij de grote ondernemingen heeft de tewerkstellingsregelgeving het grootste aandeel in de totale kosten per werknemer en als percentage van de omzet. Verder blijkt dat de administratieve lasten per werknemer afnemen wanneer de onderneming groter wordt. Voor kleine ondernemingen zorgen de administratieve lasten zo voor een bijkomende uurloonkost van 3,29 euro, voor middelgrote ondernemingen gaat het om een meerkost van 1,04 euro en voor grote ondernemingen gaat het slechts om 0,34 euro.

Zelfstandigen
Bij de zelfstandigen bedroegen de totale lasten 1,28 miljard euro of 0,36% van het bbp. 59% van de totale kosten worden hierbij intern gemaakt. Aangezien een zelfstandige geen werknemers heeft, bestaan de totale kosten uit slechts twee domeinen: milieu en fiscaliteit. Met een aandeel van 84% in de totale lasten blijkt dat de fiscale lasten veel zwaarder zijn dan de lasten als gevolg van de milieuregelgeving. Dit aandeel verschilt wel duidelijk per sector. In de landbouwsector lopen de milieulasten op tot 42%, terwijl de milieulasten in de bouwsector slechts 6% bedragen.

Kwaliteit van de administratie en kwaliteit van de regelgeving Naast de kwantitatieve gegevens werden ook kwalitatieve gegevens verzameld. De belangrijkste bevindingen zijn hier dat de regelgevingen onvoldoende zijn aangepast aan diverse situaties. Daarnaast werd ook aangegeven dat de regelgevingen niet makkelijk te begrijpen zijn. Beide vaststellingen blijken het sterkst in het fiscale domein. Daarnaast blijken voornamelijk de kleine en middelgrote ondernemingen ontevreden over het contact met de fiscale administratie. Gemiddeld gezien zijn de zelfstandigen iets positiever over de kwaliteit van de administratie en de kwaliteit van de regelgeving.

Klik hier voor het volledige rapport van het federaal planbureau