Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aandelen langer houden, anders is meerwaarde belastbaar

Aandelen langer houden, anders is meerwaarde belastbaar

  • On 06/06/2012

Tot voor kort was de gerealiseerde meerwaarde op de aandelen die een vennootschap in haar bezit had vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hiervoor moest slechts voldaan zijn aan één voorwaarde: de eventuele dividenden moesten in aanmerking komen voor de dbi-aftrek. Nu werd hieraan een bijkomende voorwaarde toegevoegd: de aandelen moeten ten minste 1 jaar ononderbroken in volle eigendom van de vennootschap geweest zijn[1].

Gerealiseerde meerwaarde

Wanneer u aandelen heeft dan zullen die stijgen of dalen, al gelang de evolutie van de beurskoers. Uw aandelen zullen met andere woorden vermeerden of verminderen in waarde. Deze meer- of minderwaarde wordt pas ‘gerealiseerd’ wanneer u de aandelen verkoopt. Om te komen tot de uiteindelijke meer- of minderwaarde moet men nog de kosten van de beurstransactie in rekening brengen.

Aangepaste wetgeving

De nieuwe maatregel is van toepassing op de meerwaarden die gerealiseerd werden sinds 1 januari 2012. Loopt uw boekjaar niet gelijk met het kalenderjaar en sluit u uw boekjaar af na 6 april 2012 en is dit boekjaar verbonden met aanslagjaar 2012 dan is de maatregel reeds van toepassing op gerealiseerde meerwaarden vanaf 28 november 2011.

Tarieven

Afgaande van welke van de twee voorwaarden al dan niet vervuld zijn, zijn 3 verschillende tarieven mogelijk. Wanneer de voorwaarde van de dbi-aftrek niet vervuld is zijn de gerealiseerde meerwaarden belastbaar aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting (33,99% of aan het verlaagd opklimmend tarief). Zijn beide voorwaarden vervuld dan zijn, de meerwaarden volledig vrijgesteld. In de situatie waarbij de dividenden van de aandelen in aanmerking komen voor de dbi-aftrek maar waarbij de aandelen minder dan 1 jaar in het bezit waren van de vennootschap, zullen de meerwaarden belast worden tegen een afzonderlijk tarief van 25,74%.
Merk op: voor gerealiseerde minderwaarden veranderd er niets, deze blijven niet-aftrekbaar.

 

Dividenden komen in aanmerking voor dbi-aftrek

Dividenden komen niet in aanmerking voor dbi-aftrek

Minstens 1 jaar in bezit

volledig vrijgesteld

normale tarief van vennootschapsbelasting

Minder dan 1 jaar in bezit

afzonderlijk tarief van 25,74%

normale tarief van vennootschapsbelasting

Tradingvennootschap

Voor professionele aandelenhandelaars of ‘tradingvennootschappen’ geldt een andere regeling. De meerwaarden die zij realiseren zijn volledig belastbaar. De gerealiseerde minderwaarden zijn dan weer volledig aftrekbaar.
Merk op: voor gewone vennootschappen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen aandelen die gehouden worden als financiële vaste activa (participaties) of als geldbelegging.

Gespreide aankoop

Bij een gespreide aankoop zal het interessant zijn om eerst die aandelen te verkopen die u reeds langer dan 1 jaar in bezit heeft. Maar hoe doet u dat precies? Aangezien aandelen meestal niet gekenmerkt worden door een nummer, zal u bij uw beurstransactie de aankoopdatum moeten vermelden van de aandelen die u wenst te verkopen. Voor aandelen op toonder kan u het volgnummer vermelden van de aandelen.


[1] Artikel 192, WIB 92