Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Bedrijfswagen te duur? Kies voor een bedrijfsfiets!

Bedrijfswagen te duur? Kies voor een bedrijfsfiets!

  • On 07/06/2012

Bijna 25% van de werkenden heeft een bedrijfswagen, ongeveer 20% van hen geven toe dat ze zich wellicht op een andere manier naar het werk zouden verplaatsen als ze de waarde van hun bedrijfswagen als nettoloon zouden ontvangen. Wetende dat bedrijfswagens als gevolg van de veranderende wetgeving alsmaar duurder worden, is het tijd voor een alternatief: een bedrijfsfiets.

Een bedrijfsfiets is vrijgesteld van belasting en dit voor het volledige voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling[1]. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsfiets regelmatig gebruikt wordt om te pendelen tussen de woonplaats en het bedrijf. Let hierbij op de ‘regelmatig’: Men moet dus niet elke dag, door weer en wind, met de fiets naar het werk komen. Dat de fiets ook gebruikt wordt voor privédoeleinden verandert hier niets aan. Dit voordeel geldt bovendien zowel voor personeelsleden als voor bedrijfsleiders.

Behalve de belastingsvrijstellingen is het ook zo dat de eventuele toegekende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer vrijgesteld is tot € 0,22/km (AJ 2014). En dit bovenop de vrijgestelde terbeschikkingstelling van de fiets! Of deze vrijstelling bovendien nog gecombineerd mag worden met een algemene werkgeverstussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer voor andere vervoersmiddelen is niet helemaal duidelijk. De wet sluit dit niet uit, maar de Administratie liet in een circulaire[2] reeds weten een dergelijke cumul enkel te aanvaarden wanneer het gaat om een combinatie met het openbaar vervoer of door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer. De combinatie met een eigen wagen, wordt hier dus verworpen.

Tip: De wettekst heeft uiteraard voorrang op het standpunt van de Administratie. Wordt de algemene werkgeverstussenkomst verworpen door de Administratie, aarzel dan zeker niet om uw gelijk te halen in de rechtbank.

Ook voor uw vennootschap brengt de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets enkele voordelen met zich mee. Zo is de fiets niet 100% maar 120% aftrekbaar[3]! Ook bepaalde bijkomende investeringen zoals de fietsenstalling, een kleedkamer, fietsuitrusting (helm,bagagedrager,…) en bepaalde onderhoudskosten zijn 120% aftrekbaar als bedrijfskost. Ook hier maakt het niet uit of de fiets ter beschikking gesteld wordt van werknemers of bedrijfsleiders.

Is een bedrijfsfiets toch niet helemaal uw ding, ruil uw auto dan in voor een motorfiets. Meer informatie omtrent de (fiscale) voordelen van een motorfiets kan u lezen in dit artikel.

 


[1] Art. 38, §1, eerste lid, 14°, b) WIB 92

[2] Circulaire nr. Ci.RH.242/612.802 (AAFisc 47/2011) dd. 19.10.2011

[3] Artikel 64ter, 3° WIB 92