Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Individuele fiches 281.50 – in te dienen tot 30 juni- slechts eenzijdig bewijs

Individuele fiches 281.50 – in te dienen tot 30 juni- slechts eenzijdig bewijs

  • On 06/06/2012

Bij het uitbetalen van commissielonen en erelonen moet steeds een individuele fiche 281.50 opgemaakt worden. Deze fiches hebben tot doel, een correcte taxatie te kunnen toepassen op de inkomsten van de belastingplichtige. Het probleem met dergelijke fiches is echter dat deze eenzijdig opgesteld worden door de vennootschap. Een belastingplichtige die van de fiscus te horen kreeg dat hij belasting moest betalen op een commissieloon dat hij volgens een fiche 281.50 ontvangen zou hebben, trok daarop naar de rechtbank. Hij beweerde immers nooit een dergelijk commissieloon ontvangen te hebben.

De rechtbank (Antwerpen, 16 maart 2011) koos uiteindelijk de kant van de belastingplichtige en oordeelde dat de fiche onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat de belastingplichtige weldegelijk een commissielonen ontvangen heeft. Dat de betaling van het commissieloon in dit geval ook duidelijk bleek uit de boekhouding van de vennootschap, was volgens de rechter ook onvoldoende. Als reden hiervoor werd aangehaald dat de administratie de fiche en de boekhoudkundige gegevens eerst op haar juistheid had moeten controleren. Doordat dit niet gebeurd was, oordeelde de rechter dat de administratie over onvoldoende elementen beschikte om aan te nemen dat de betrokkene een commissieloon ontvangen heeft.

Ter herinnering 30 juni is deadline voor het indienen van de fiches 281.50! Meer informatie omtrent de bedragen die moeten worden opgenomen op de fiches 281.50 en de manier waarop u de fiches moet indienen kan u terugvinden in dit document.