Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Het externaliseren van de interne pensioenvoorziening

Het externaliseren van de interne pensioenvoorziening

  • On 12/07/2012

In de zoektocht van de regering-Di Rupo 1 naar middelen om de staatskas te spijzen, is het oog gevallen op de fiscaal voordelige interne pensioenvoorziening. Wat moet er nu gebeuren met de reeds opgebouwde voorzieningen zonder teveel taksen te betalen?

Waarom een interne pensioenvoorziening? Voorheen kon uw vennootschap jaarlijks een voorziening boeken met als doel een kapitaal te vormen dat kon worden uitgekeerd op moment van pensioen. Een dergelijke ‘interne pensioen- voorziening’ heeft enkele belangrijke voordelen. Ten eerste moeten er op die manier geen premies betaald worden aan een externe verzekeringsmaatschappij en blijft het geld dus in de onderneming tot op het moment van uitkering. Tevens mogen deze jaarlijkse voorzieningen wel als beroepskosten worden afgetrokken, maar omdat er geen echte premies betaald worden, is er ook geen premietaks van 4,4% verschuldigd. Anderzijds, hangt er natuurlijk wel een bedrijfsrisico aan vast, bijvoorbeeld wanneer de vennootschap failliet zou gaan.

Wat is er veranderd? Sinds 1 januari 2012[1] is zo’n interne pensioenvoorziening echter niet meer toegelaten. De bedoeling was de vennootschappen te verplichten hun reeds opgebouwde voorziening over te brengen naar een externe verzekeringsmaatschappij en dit over een periode van 3 jaar tegen een verlaagd tarief van 1,75%. Voortaan zou dan ook 4,4% taks op de pensioenpremies kunnen geheven worden.

Moet alles dan worden geëxternalisereerd? Neen! Intussen is deze oorspronkelijke maatregel gematigd omwille van het feit dat veel ondernemers niet over de nodige liquide middelen beschikten om een eenmalige premie ter grootte van de reeds aangelegde voorziening te storten. Er bestaat dan toch geen verplichting de reeds intern opgebouwde pensioenvoorziening over te zetten naar een externe verzekeringsmaatschappij, maar ze mag niet verder aangroeien. Echter, moet er op de reeds gevormde voorziening wél nog eenmalig een taks van 1,75% betaald worden. Dit kan evenwel gespreid worden over drie jaarlijkse schijven van 0,6%[2].

Wat als u toch kiest uw intern reeds opgebouwde pensioenvoorziening te externaliseren? Dat kan. De bestaande pensioenvoorzieningen worden dan omgezet in een individuele pensioentoezegging (IPT) waarbij een in de tijd onbeperkte vrijstelling van de premietaks van 4,4% van toepassing is.


[1] 22 juni 2012 (BS 28 juni 2012)

[2] 2013/6. De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen. Advies van 06.03.2013