Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Gepensioneerd én zelfstandige? Zet uw bril dan maar eens op!

Gepensioneerd én zelfstandige? Zet uw bril dan maar eens op!

  • On 29/10/2012

Het loont de moeite om na te gaan of u al dan niet uw rust- en/of overlevingspensioen dreigt te verliezen omwille van de stijging van de voordelen alle aard indien u nog actief bent als zelfstandige. Deze voordelen kunnen ervoor zorgen dat u peilsnel de grens van het maximum toegelaten beroepsinkomen bereikt zonder dat u het misschien goed en wel beseft.

Er is het afgelopen jaar al veel over te doen geweest, de voordelen alle aard. Voor zowel bediende als zelfstandige betekent een stijging van de voordelen alle aard, een stijging van het belastbaar inkomen. Indien u gepensioneerde bent en tevens nog actief als zelfstandige, schuilt er een gevaar om de hoek.

Indien u als gepensioneerde zelfstandige wenst te blijven genieten van uw pensioen dient u zich namelijk te houden een maximum jaarinkomen. Dit jaarinkomen bevat naast het belastbaar inkomen, ook de voordelen alle aard. En net voor dit laatste knelt het schoentje.

Een voorbeeld: Als gepensioneerde zelfstandige jonger dan 65 jaar geniet u een overlevingspensioen. Daarnaast zijn uw kinderen allemaal de deur uit en zijn deze dus niet meer ten uwe laste. Dit impliceert dat uw maximum toegestaan beroepsinkomen € 14 100,48 per jaar bedraagt (inkomstenjaar 2013).

Echter het voordeel alle aard van de terbeschikkinggestelde firmawagen is gestegen van € 3 500 naar € 11 000. Waardoor u slechts een belastbaar inkomen van € 3 100,48 (€ 14 100,48 – € 11 000) mag hebben om de toegelaten grens van het beroepsinkomen niet te overschrijden. De lezer die meer wil weten over de maximumgrenzen die gelden, verwijzen we graag naar dit artikel.

Is er sprake van een volledig verlies van pensioen bij overschrijden van de grens? Indien uw beroepsinkomsten de toegelaten grens met minder dan 25% overschrijden, dan zal uw pensioen afnemen met het percentage van de overschrijding. Indien de overschrijdingsgrens van 25% is bereikt of zelfs hoger ligt, dan heeft dit voor gevolg dat uw pensioen wordt geschorst voor het volledige kalenderjaar.Onderkant formulier