Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

Nieuwe factureringsregels vanaf 2013

 • On 05/12/2012

Vanaf 1 januari 2013 veranderen de factureringsmodaliteiten en de regels van opeisbaarheid van de btw. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn die België verplicht moest omzetten in nationale wetgeving. Dit brengt belangrijke wijzigingen mee in het btw-wetboek. Wij zetten het belangrijkste voor u op een rij.

 1. Welke factureringsmodaliteiten veranderen er allemaal vanaf 1 januari 2013? Dit zijn o.a.:
  • Uitreikingstermijn van de factuur
   • Uiterlijk 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de btw opeisbaar wordt over het geheel of een deel van de prijs.
    • Bijvoorbeeld. 29/01/2013 belastbaar feit: levering goed => Uiterste datum voor uitreiken van de factuur: 15/02/2013. Maandaangevers dienen dus de handeling op te nemen in de aangifte van januari (20/02/2013).
  • Verplichte vermeldingen op de factuur:
   • Datum belastbaar feit of datum ontvangst van de prijs of een gedeelte hiervan, ook al verschilt die niet van de uitreikingsdatum van de factuur.
   • Indien er sprake is van een btw-verlegging (bijvoorbeeld. btw te voldoen door de medecontractant) is de omschrijving “btw verlegd” voldoende. Verwijzingen naar wetgeving en reden is niet meer noodzakelijk.
   • Voor vrijgestelde handelingen is de vermelding “vrijgesteld”, gevolgd door de reden van de vrijstelling, voldoende.
 2. Wat zijn de gewijzigde regels inzake opeisbaarheid van de btw? Dit zijn o.a.:
  • Algemeen: btw is opeisbaar indien het belastbaar feit zich heeft voorgedaan:
   • Levering van het goed
   • Verrichting van de dienst
  • Er is nog maar 1 subsidiaire (vervangende) oorzaak van opeisbaarheid van de btw:
   • Het ontvangen van de prijs
    Indien het gehele of een gedeelte van de prijs wordt ontvangen vóór de levering van het goed of het verrichten van de dienst, wordt de btw opeisbaar op het moment van ontvangst van de som, ten belope van het ontvangen bedrag.
  • Het uitreiken van een voorschotfactuur geeft dus geen aanleiding meer tot opeisbaarheid van de btw. De btw is slechts verschuldigd aan de Staat op het moment van ontvangst van de prijs.
   • 2/02/2013: Voorschotfactuur ten bedrage van € 1210 incl. btw
   • 15/02/2013: Deelbetaling ten bedrage van € 121 incl. btw => Het ontvangen btw-bedrag, zijnde € 21, wordt opeisbaar (subsidiaire oorzaak)
   • 3/03/2013: Levering goed (belastbaar feit) => Resterende btw van voorschotfactuur, zijnde € 189 (€ 210 – € 21), wordt opeisbaar.

Gevolgen van de wijziging van de opeisbaarheid van de btw bij uitreiken van een voorschot factuur:

  • Leverancier moet voorschotfactuur enkel opnemen in btw-aangifte als hij effectief is betaald of indien het belastbaar feit zich heeft voorgedaan.
  • Voorschotfactuur bevat wel btw, maar leverancier is slechts verplicht dit door te storten aan de Staat op het moment dat hij effectief is betaald of indien het belastbaar feit zich heeft voorgedaan.
  • Grondige wijziging bij het voeren van een boekhouding aangezien het financieel een zeer belangrijk onderdeel wordt.