Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw eerste drie werknemers aanwerven is goedkoper

Uw eerste drie werknemers aanwerven is goedkoper

  • On 29/10/2012

Een persbericht op 21 september 2012 van de ministerraad bevestigde dat de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste aanwervingen worden verhoogd met ingang vanaf 1 oktober 2012. Op voorstel van de ministers De Coninck en Onkelinx werd een ontwerp van Koninklijk Besluit aangenomen. Van welke bijdrageverlaging kan u nu genieten en wat als u reeds vóór 1 oktober uw eerste werknemers hebt aangeworven?

Vanaf 1 oktober 2012 geniet een werkgever die een eerste, een tweede en een derde werknemer aanneemt een hogere forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid gedurende een aantal kwartalen verspreid over een periode van 20 kwartalen. De bedragen van de verminderingen en het aantal kwartalen dat deze verminderingen gelden, zijn verschillend naargelang het om de eerste, de tweede of de derde werknemer gaat.

Duur (in kwartalen)

Eerste werknemer

Tweede werknemer

derde werknemer

5

1.500 EUR

1.000 EUR

1.000 EUR

4

1.000 EUR

400 EUR

400 EUR

4

400 EUR

400 EUR

0 EUR

Wat als u reeds vóór 1 oktober 2012 uw eerste werknemers hebt aangeworven? Dan gelden de oude verminderingen die in onderstaande tabel zijn weergegeven, maar vanaf 1 januari 2013 zullen ook zij voor het saldo genieten van de nieuwe bedragen.

Duur (in kwartalen)

Eerste werknemer

Tweede werknemer

derde werknemer

5

1.000 EUR

400 EUR

400 EUR

4

400 EUR

400 EUR

400 EUR

4

400 EUR

400 EUR

0 EUR

De regering wil met deze loonkostverlaging de kmo’s een hand reiken die werknemers aanwerven of al hebben aangeworven. Op die manier wordt er immers tewerkstelling gecreëerd en slagen de kmo’s er beter in hun eerste werknemers in dienst te houden.

Let op! De bovenstaande bedragen gelden voor voltijds tewerkgestelde werknemers en moeten pro rata verminderd worden in het geval van deeltijds tewerkgestelde werknemers. Wel dient de werknemer minstens 27,5% van een voltijds equivalent te presteren om van de vermindering te kunnen genieten.

Enkel de bedragen en de kwartalen zijn gewijzigd. De voorwaarden waaraan de werkgevers en werknemers moeten voldoen om van deze regeling te genieten, zijn dus nog steeds dezelfde. Dat wil zeggen dat alle werkgevers uit de privé-sector die werknemers via een arbeidsovereenkomst tewerkstellen, beroep kunnen doen op de vermindering voor zover zij als “nieuwe werkgever” beschouwd worden.

  • Een nieuwe werkgever is deze die nooit onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers of die er al ministens 4 opeenvolgende kwartalen lang niet meer aan onderworpen is. Deze nieuwe werkgever kan genieten van de vermindering voor de eerste werknemer.
  • Om recht te hebben op de vermindering voor de tweede werknemer, mag de nieuwe werkgever niet meer dan 1 werknemer tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen die voorafgingen aan het kwartaal van de aanwerving.
  • Om van de vermindering voor de derde werknemer te kunnen genieten, mag de nieuwe werkgever niet meer dan 2 werknemers tegelijk tewerkgesteld hebben in de loop van de 4 kwartalen die voorafgingen aan het kwartaal van de aanwerving.

Om te bepalen of u aan de definitie van “nieuwe werkgever” voldoet, worden een aantal categorieën van werknemers niet meegerekend (leerlingen, occasionele werknemers… zie www.socialsecurity.be). De werknemers die tewerkgesteld zijn in dezelfde technische bedrijfseenheid moeten wel in aanmerking genomen worden om te bepalen of het gaat om een eerste, tweede of derde aanwerving. Als dus een nieuwe vennootschap opgericht wordt om de activiteiten uit te breiden en er is een duidelijke link met de eerste vennootschap, doordat bijvoorbeeld de bestuurder dezelfde is, dan zal de nieuwe vennootschap niet als “nieuwe werkgever” worden gezien. Dit om te vermijden dat er ten onrechte van de vermindering zou genoten worden door de werknemers van de oude vennootschap onder te brengen in de nieuwe vennootschap. Om in dit geval van een vermindering te kunnen genieten, moet er een netto-aangroei van het personeelsbestand zijn. Wanneer de nieuwe vennootschap dan zijn eerste werknemer aanwerft, zal deze bovenop het aantal werknemers moeten komen die reeds in dienst waren in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de aanwerving.

Wat de werknemers betreft, dienen zij niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen om recht op de vermindering te krijgen.

Het koninklijk besluit dat de verhoging van de verminderingsbedragen eerste aanwervingen verhoogt vanaf 1 oktober 2012 voor nieuwe indienstnames vanaf 1 oktober 2012, is ondertussen ook gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2013 geldt de verhoging zowel voor de indienstnames vóór als vanaf 1 oktober 2012[1].


[1] wet van 27 december 2012 (BS van 31 december 2012) & koninklijk besluit van 4 maart 2013 (BS van 26 maart 2013)